Verkstäder anslutna till Sveriges Fordonsverkstäders förening uppmanas hjälpa oroliga BMW- och Volvo-ägare att kontrollera om bilen finns med i riskgruppen för dieselbilar som kan börja brinna. För att kunna göra detta måste verkstaden kontrollera om det finns någon återkallelse (recall) på bilen från biltillverkaren. Finns det en avisering om återkallelse ska bilägaren anmodas att uppsöka en märkesverkstad och få bilen åtgärdad.

– Biltillverkarna har ett produktansvar där en produkt som släpps på marknaden måste vara säker och inte riskerar att orsaka personskada. För att förebygga skadefall ska biltillverkaren, utan dröjsmål, återkalla en bil som inte är säker från bilägaren. Detta förutsätter dock att bilägaren kommer tillbaka med bilen till tillverkaren för åtgärd. Vi vet att många av de dieselbilar som nu befinner sig i farozonen för att börja brinna har bytt ägare flera gånger, vilket gör att nuvarande ägare kanske inte har fått något ”recall-brev”.  Ofta upptäcks detta i samband med att bilägaren väljer att besöka sin fria verkstad för att få hjälp, säger Bo Ericsson, vd för SFVF.

De senaste larmrapporterna om risken för brand i dieselmodeller från BMW och Volvo, gäller bilar som tillverkats 2010 och framåt. Problemet är att det kan bildas sot och oförbränt bränsle som kan antändas och orsaka en motorbrand. Enligt biltillverkarnas egna uppgifter omfattas 48 000 BMW-bilar i Sverige och 85 000 Volvobilar i Sverige.

För verkstäder som vid service inte använder sig av biltillverkarnas egna system för respektive märke, kan SFVF rekommendera Digital-servicebook.com som erbjuder tillgång till OE-data. Via detta system kan verkstaden kontrollera fabrikskampanjer (s k recalls) för respektive märke, i samband med att de här bilarna servas.

– Det är ju självklart att ägare av dieselbilar är oroliga och de ska naturligtvis kunna få information vid service om deras bilar varit återkallade eller ej. Vi vill inte se att några allvarliga olyckor inträffar på grund av att en bil inte återkallats, säger Bo Ericsson på SFVF.