08-519 475 10 info@sfvf.eu

Under dagarna två samlades skadeverkstäder, organisationer och Eurogarant inom nätverket AIRC i Zagreb för att diskutera gemensamma problem för skadeverkstäder.

– Det som var extra intressant denna gång var att 14 länder inom EU fanns representerade på mötet, säger Bo Ericsson, vd för SFVF.

De flesta länder har samma problem som i Sverige med att finna personal och att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen som ställer allt högre krav på kompetens. Bland annat har Danmark problem med att en del försäkringsbolag tvingar skadeverkstäder att använda icke-originaldelar från exempelvis Kina med minst sagt varierad kvalitet.

Det finns även en gemensam oro kring hur den pyrotekniska utrustningen ska reagera när en bil har reparerats på ett felaktigt sätt och med felaktiga delar. En het fråga som diskuterades var huruvida den pyrotekniska utrustningen kommer trigga igång för tidigt eller för sent vid en kollision.

Gemensamt för länderna är också att alla har samma problem med för låg ersättning från försäkringsbolagen som äventyrar kvaliteten på skadereparationer.

– Det var intressant att få berätta om vårt arbete med Konkurrensverket i Sverige, säger Ulf Stefansson, jurist på SFVF.

Enligt Ulf kommer förhoppningsvis konkurrensrapporten för bilförsäkringar inom en månad, där SFVF delvis kommer översätta denna till kollegor inom AIRC-nätverket.

– Att få berätta om vårt arbete med RISE och om risker med e-fordon mottogs med överraskning. Inom EU är kunskapen om riskerna med litiumbatterier låg eller obefintlig. Men det kommer vi att ändra på, säger Bo Ericsson.

Det finns även planer för att starta ett företag inom Eurogarant. Detta skulle för en skadeverkstad innebära bättre priser på utrustning, kompetensutveckling, verktyg, reparationsanvisningar och mycket annat enligt Bo Ericsson.

I Sverige har SFVF för avsikt att starta ett tätare samarbete med övriga skandinaviska länder och på sikt eventuellt inom hela EU.

– På så sätt blir Eurogarant en part att räkna med eftersom vi många gånger är för svaga för att möta upp mot försäkringsbolagen. En önskan vore att ha ett och samma kvalitets- och miljöledningssystem i form av Eurogarant inom hela EU. Detta skulle innebära att det blev bättre för verkstäder, försäkringstagare och försäkringsbolag och framförallt det bästa som hänt branschen, säger Bo Ericsson och avslutar:

– Det är läge att vi tar kommandot i skadefrågan för att inte, som det är idag, bli överkörda av försäkringsbolagen. För att detta ska hända måste dock verkstäderna våga ansluta sig till Eurogarant så vi kan ta upp kampen på allvar.