Bilhandelsjuridik – för fordonshandeln

Vi erbjuder nu utbildningar online via Teams då vi tvingades ställa in de planerade fysiska utbildningarna under hösten 2021.

Det här är en utbildning för dig som ska börja eller arbetar som bilsäljare eller reklamationsansvarig. Utbildningen ger dig kunskap om hur du ska göra för att undvika tvister.

Syfte och mål

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha fått kunskap och hjälpmedel som de direkt kan använda när kunder klagar på sitt bilköp. Utbildningen innebär också att den anställde får ökad förståelse för det ansvar han har gentemot sitt företag och kunderna. Målet med utbildningen är att öka kunskapen om de regler och den lagstiftning som ligger till grund för hur man ska hantera och lösa uppkomna kundproblem. Utbildningen går också igenom praktiska exempel från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Goda kunskaper på detta område sparar både tid och pengar samt ger nöjdare kunder.

Innehåll

 • Konsumentköplagen
 • Leveransvillkor
 • Inbytesbil
 • Varudeklaration
 • Köpeavtal
 • Avbeställning
 • Leveransförsening
 • Garantifel – köprättsliga fel
 • Reklamationer
 • Påföljder vid fel
 • Tvistlösning
 • Exempel på ärenden från ARN

Denna utbildning vänder sig till

Dig som arbetar som säljledare, säljare, leveranspersonal och reklamationsansvarig. Inga förkunskaper krävs.

Omfattning

Utbildningen är på 4 timmar.

Utbildningsansvarig

Tomas Ulander

Datum & Tid

Torsdag 28/10 kl 13:00 – 17:00

Tisdag 16/11 kl 13:00 – 17:00

Pris

Pris per person 1200 kr ex moms.

Vänligen notera att anmälan är bindande. I händelse av avbokning senare än 2 veckor före kurstillfället eller uteblivet deltagande, kommer vi fakturera halva utbildningskostnaden.

Bekräftelse skickas per email efter mottagen anmälan.

Kalenderinbjudan med länk till Teams skickas per email ca 1 vecka innan utbildningstillfället.

Antal deltagare är begränsat till max 20 personer per utbildningstillfälle. Vid färre än 8 anmälda deltagare kan utbildningen ej genomföras och kommer att ställas in.

Frågor om utbildningens innehåll

Kontakta gärna Tomas Ulander via email tomasulander@gmail.com eller telefon 070-3230210

För övriga frågor

Kontakta gärna Sandra Norman via email sandra.norman@sfvf.eu eller telefon 08-519 475 12

Anmälan

Klicka på ANMÄLAN, ladda ner blanketten och spar om den som ”din anmälan”. Sedan fyller du i och sparar din anmälan innan du skickar den till sandra.norman@sfvf.eu.

Välkommen med din anmälan!