08-519 475 10 info@sfvf.eu

Utbildning

Tillgänglig kompetensutveckling/utbildning:

SFVF har ingått ett samarbetsavtal med Training Partner som utbildningspartner. Våra medlemmar erbjuds följande utbildningar:


I samarbete med Sinf erbjuder Verkstadsföretagarna utbildning i

Arbetsrätt – Praktisk kunskap för att undvika dyra misstag

För ytterligare information gå till Verkstadsföretagarna.


 

SFVF erbjuder DÄCKSKOLA – Teori & Praktik

Del 1: Teoretisk utbildning via Teams &

Del 2: Praktisk utbildning på plats

 

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar som däckmontör eller kommer börja jobba som detta. Utbildningen ger dig en presentation av arbetet som däckmontör. Samt vad du ska kunna teoretiskt. Vi jobbar med utgångspunkt från STRO handboken.

Innehåll:

 • Däckets historia
 • Däckets uppbyggnad
 • Märkning
 • Fälg och ventil
 • STRO
 • Arbetsmiljö
 • Lagring
 • Viss juridik – lagar – regler som gäller för en däckverkstad
 • Rollen som kundmottagare
 • Att vårda din kund
 • Butiksskyltning
 • Avslut

Avsedd för:

Blivande eller nuvarande däckmontörer

Förkunskapskrav:

Inga förkunskaper krävs

Mål:

Efter utbildningen så ska du ha den teoretiska kunskapen kring yrket som däckmontör. Du ska ha kunskap om regler, lagar och kraven som ställs på dig som montör.

Omfattning:

Del 1: Teoretiska kunskaper, 4 – 5 timmar via Teams
Del 2: Praktiska kunskaper, Fysisk utbildning, ca 8 timmar

Datum:

Del 1 – Teoretisk utbildning, 4 timmar (via Teams)

(två olika tillfällen erbjuds för närvarande)

Fredagen den 12 juni, 2020

Pass 1: kl 10:00 – 12:00
uppehåll för lunch
Pass 2: kl 13:00 – 15:00

eller

Måndagen den 15 juni, 2020

Pass 1:  kl 16:00 – 18:00
uppehåll för fika
Pass 2: kl 18:30 – 20:30


Del 2 – Praktisk utbildning, 8 timmar (På plats)

På följande orter:
Preqas i Göteborg (Mölndal)
Däckcenter i Ystad

Dessutom i Linköping, Örebro, Jönköping, Stockholm, Kiruna, Umeå  (plats återkommer vi till närmare fastställt utbildningstillfälle på respektive ort).

Datum kommer fastställas efter sommaren. Vi planerar att kunna genomföra den praktiska utbildningen under hösten.

Diplom:

Efter genomförd utbildning, Del 1 eller Del 2, skickar vi dig ett diplom.

Pris:

Del 1 – Teoretisk utbildning via Teams
Ej SFVF medlem: 2150 kronor exklusive moms
SFVF medlem: 1550 kronor exklusive moms

Del 2 – Praktisk utbildning på plats
Ej SFVF medlem: 2150 kronor exklusive moms
SFVF medlem: 1550 kronor exklusive moms

Utbildningsledare från SFVF:

Michael Bergvall
076 – 328 19 90, michael.bergvall@sfvf.eu

Anmälan:

Anmäler dig till den teoretiska utbildningen (Del 1 via Teams) gör du genom att ladda ner och spara Anmälan till utbildning som din egen. Sedan fyller du i den och skickar den till Pia Ericsson, pia.ericsson@sfvf.eu.

Antalet platser är begränsat, så anmäl dig nu!

Vänligen notera att anmälan är bindande.
I händelse av avbokning senare än 1 vecka före kurstillfället eller uteblivet deltagande, kommer vi fakturera halva utbildningskostnaden.

Bekräftelse skickas per email efter mottagen anmälan. Kallelse skickas per email innan utbildningstillfället.

Vid färre än 10 anmälda deltagare kan utbildningen ej genomföras och kommer att ställas in.

Välkommen med din anmälan!


SFVF erbjuder utbildning för kundmottagare och i konsten ”att lyckas med säljet” – via Microsoft Teams

Utbildningen sker via Microsoft Teams  – en arbetsyta för samarbete och kommunikation i realtid, möten, fil- och appdelning. Microsoft Teams är öppet och tillgängligt för alla och fungerar ungefär som Skype. Det krävs att man har en dator med kamera och mikrofon.

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta som kundmottagare, säljare, servicerådgivare, verkstadschef eller servicemarknadschef.

Utbildningen ger dig kunskaper i praktiskt arbete som kundmottagare och grunderna i försäljning. Med dina nya kunskaper får du nöjdare kunder, då du på ett tryggt och professionellt sätt kan vägleda din kund genom hela affären med din verkstad. Genom utbildningen får du förståelse kring din/verkstans roll och det ansvar du har som anställd. Du får verktyg och kunskap som du direkt kan använda i ditt dagliga arbete.

Innehåll

   • Rollen som kundmottagare
   • Att vårda din kund
   • Merförsäljning
   • Butiksskyltning
   • Försäljning av reservdelar / varor
   • Sammanfattning och avslut

Utbildningsledare från SFVF: Michael Bergvall

Tid

Utbildningen startar kl 10.00 och slutar kl 12.00

Datum

Fredagen den 29 maj 2020

(Kan erbjudas vid ytterligare tillfällen i den mån att det blir minst 8 deltagare)

Pris

Medlem i SFVF: 950 kronor ex moms, inkl utbildningsmaterial

Icke medlem i SFVF: 1200 kronor ex moms, inkl utbildningsmaterial

Vänligen notera att anmälan är bindande. I händelse av avbokning senare än 1 vecka före kurstillfället eller uteblivet deltagande, kommer vi fakturera halva utbildningskostnaden.

Bekräftelse skickas per email efter mottagen anmälan. Kallelse skickas per email ca 1 vecka innan utbildningstillfället.

Vid färre än 8 anmälda deltagare kan utbildningen ej genomföras och kommer att ställas in.

Anmälan

Ladda ner och fyll i anmälningsblanketten »

Antalet platser är begränsade, så anmäl dig nu! Välkommen med din anmälan till Pia Ericsson
via email pia.ericsson@sfvf.eu

Om du har några frågor kring utbildningen så är du välkommen att kontakta Michael Bergvall via email michael.bergvall@sfvf.eu eller tel. 076-328 1990


SFVF erbjuder utbildning i Verkstadsjuridik för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta som servicerådgivare/kundmottagare, verkstadschef, servicemarknadschef, fordonslärare eller Konsumentvägledare.

Utbildningen ger dig kunskaper i praktisk kundhantering och grunderna i Konsumenttjänstlagen och Konsumentköplagen. Med dina nya kunskaper får du nöjdare kunder, då du på ett tryggt och professionellt sätt kan möta kunden när ni har olika uppfattningar. Genom utbildningen får du förståelse kring din/verkstans roll och det ansvar du har som anställd. Du får verktyg och kunskap som du direkt kan använda i ditt dagliga arbete.

Innehåll

   • Konsumenttjänstlagen, Verkstadens reparationsvillkor, Allmänna krav på verkstadsarbeten, Beställning av reparation/service, Prisuppgift, Försäkringsskador, Garantiarbeten, Tilläggsarbete, Förvaringsansvar, Garantier och Påföljder vid fel
   • Försäljning av reservdelar
   • Hur fungerar Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Utbildningsledare från SFVF: Bo Ericsson

Datum och plats

Tisdagen den 14 april 2020 i Göteborg  Inställd pga risk för smittspridning av corona-viruset

Plats: 

Onsdagen den 15 april 2020 i Malmö  Inställd pga risk för smittspridning av corona-viruset

Tid

Utbildningen startar kl 13.00 och slutar kl 17.00
Fika serveras under eftermiddagen

Pris

Medlemspris: 1200 kronor inkl Verkstadshandboken (juridisk vägledning för verkstäder)

Icke medlem: 1700 kronor inkl Verkstadshandboken (juridisk vägledning för verkstäder)

Fordonslärare/Konsumentvägledare: 1200 kronor inkl Verkstadshandboken (juridisk vägledning för verkstäder)

Vänligen notera att anmälan är bindande.

I händelse av avbokning senare än 1 vecka före kurstillfället eller uteblivet deltagande, kommer vi fakturera halva utbildningskostnaden. I dessa fall skickas dock Verkstadshandboken ut per post.

Bekräftelse skickas per email efter mottagen anmälan. Kallelse skickas per email innan utbildningstillfället.

Vid färre än 10 anmälda deltagare kan utbildningen ej genomföras och kommer att ställas in.

Kommande utbildningsorter och datum

Utbildningstillfällen kommer att planeras på flera orter.

Om du har några frågor, kontakta gärna Pia Ericsson via email eller tel 08-519 475 17

Frågor om utbildningens innehåll kan ställas till Bo Ericsson via email eller tel 08-519 475 11

Anmälan

Ladda ner och fyll i anmälningsblanketten »

Antalet platser är begränsade, så anmäl dig nu! Välkommen med din anmälan till Pia Ericsson.


SFVF erbjuder utbildning i juridik för fordonshandeln

Den här utbildningen vänder sig till Dig som arbetar eller ska börja arbeta som säljare, säljledare, försäljningschef, garantiansvarig eller företagsledare vare sig du säljer husbilar eller personbilar.

Innehåll

   • Konsumentköplagen, Leveransvillkor (HRF), Garantier, Köpeavtal, Inbyten, Varudeklaration, Felansvar, Leveransförseningar, Reklamationer och påföljder, ARN-praxis
   • Hur fungerar Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Utbildningsledare från SFVF: Ulf Stefansson

Datum och plats

Tisdagen den 14 april 2020 i Göteborg Inställd pga risk för smittspridning av corona-viruset

Plats:

Onsdagen den 15 april 2020 i Malmö  Inställd pga risk för smittspridning av corona-viruset

Tid

Utbildningen startar kl 8.00 och slutar kl 12.00
Frukost serveras under morgonen

Pris

Medlemspris: 1200 kronor inkl Verkstadshandboken (juridisk vägledning för verkstäder)

Icke medlem: 1700 kronor inkl Verkstadshandboken (juridisk vägledning för verkstäder)

Vänligen notera att anmälan är bindande.

I händelse av avbokning senare än 1 vecka före kurstillfället eller uteblivet deltagande, kommer vi fakturera halva utbildningskostnaden. I dessa fall skickas dock Verkstadshandboken ut per post.

Bekräftelse skickas per email efter mottagen anmälan. Kallelse skickas per email innan utbildningstillfället.

Vid färre än 10 anmälda deltagare kan utbildningen ej genomföras och kommer att ställas in.

Kommande utbildningsorter och datum

Utbildningstillfällen kommer att planeras på flera orter.

Om du har några frågor, kontakta gärna Pia Ericsson via email eller tel 08-519 475 17.

Frågor om utbildningens innehåll kan ställas till Ulf Stefansson via email eller tel 08-519 475 15.

Anmälan

Ladda ner och fyll i anmälningsblanketten »

Antalet platser är begränsade, så anmäl dig nu! Välkommen med din anmälan till Pia Ericsson.