08-519 475 10 info@sfvf.eu

Verkstadsföretagarna och Sveriges Fordonsverkstäder (SFVF) bjuder in motorbranschens företag, Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningar och Försvaret till en överlevnadskonferens.

Vi törs prata klartext om branschens framtid!

  • Myndigheter är våra företag i hälarna, det är förmodligen vår räddning!
  • Är gas- och högvoltsystem i fordon farligt?
  • Är kunskap om lagar, regler och verkstadsjuridik verkstadens räddning?
  • Hur kommer framtidens fordonsverkstad att se ut?
  • Vilka kontrollsystem och vilken teknikerkompetens måste vi ha?

Bo Ericsson är ordförande för Verkstadsföretagarna och vd för SFVF. Bosse, som brinner för branschens utveckling, är aktiv i debatter, TV och tidningsartiklar. En målsättning är att kämpa för en laglydig bransch med konkurrens på lika villkor. Bosse förmedlar alltid det senaste om teknikutvecklingen.

Utan nya yrkeslärare och anställningsbara elever stannar företagen. Hur kan vi alla hjälpa till att få fler nya yrkeslärare? Verkstadsföretagarna har lösningar för framtidens lärar- och teknikeråterväxt.

Benny Wallin är utbildningsansvarig inom Verkstadsföretagarna. Benny har mångårig erfarenhet av utbildningsfrågor och är med som ledamot i Skolverkets Nationella Programråd. Nu är fokus att som projektledare hitta mekaniker, tekniker, arbetslösa och sjukskrivna som kan söka en yrkeslärarutbildning. Benny kommer att presentera olika utbildningsalternativ för den som är intresserad. Projektet är en hjälp till självhjälp.

Besök www.verkstadsforetagarna.se och www.sfvf.eu

Konferensen startar kl 17.00 och avlutas kl 19.00.

För aktuella orter och datum, se bilaga: Roadshow – Projekt 2019.

Välkommen med din anmälan till pia.ericsson@verkstadsforetagarna.se

Var god ange ort, datum, namn och email på personer som önskar komma.