Vem vill köpa eller äga ett gasfordon när Swedac och Transportstyrelsen försvårar ägandet av ett gasfordon?

– När två myndigheter inte kan enas om tolkningen av en förordning, leder det till att det är för jobbigt att äga ett gasfordon. Dessutom leder det till att ägare av gasfordon idag måste åka onödigt långt, för att få sitt fordon kontrollerat och besiktigat. Detta lockar inte ägare av bensin eller dieselbilar att konvertera till gasfordon, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

Swedac är av uppfattningen att Transportstyrelsen genom utformningen av en föreskrift ställt orimliga krav på besiktningsorganet.

– Besiktningsorganen har idag ordnat verifieringen på lite olika sätt. Swedac har i en extra tillsyn avseende detta kunnat konstatera att de flesta besiktningsorganen har en liknande rutin för verifieringen. De rutiner som besiktningsorganen har för verifiering innebär att såväl kraven för ackreditering, som kravet i standarden och TSFS 2017:54 är uppfyllda, säger Bo Ericsson.

Sammanfattningsvis så kan konstateras att mot bakgrund av hur fordonslagen och fordonsförordningen är utformad, måste besiktningsorganen uppfylla samtliga krav i standarden för att få vara besiktningsorgan. Transportstyrelsen äger inte rätt att föreskriva bort krav i standarden såsom föreslagits.

Därtill ställer Transportstyrelsens föreskrift följande krav på verkstaden som utfärdar intyg:

Verkstaden är fordonstillverkare eller av denne godkänd representant, eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering eller reparation, alternativt kontroll av bränslesystem för gas. Detta måste då rimligtvis kontrolleras av den som tar emot intyget.

– Moment 22 med andra ord, där förlorarna är fordonsägare, miljön, verkstäder, besiktningsföretag, gasstationer och gasleverantörer. Och så här har det varit i 8 månader utan att vi kan se en lösning! Allt det här sker medan Miljöpartiet och andra ur regeringen ”står på barrikaderna” och lovordar metangasdrivna fordon. Dessutom har Miljöpartiet föreslagit bidrag för att konvertera fordon till metangasdrivna fordon.

Avslutningsvis kan nämnas att SFVF ofta blir kontaktade av privatpersoner som idag äger en gasbil. De frågar SFVF hur de ska gå tillväga för att få sitt fordon besiktigat, vilken verkstad de ska vända sig till som är godkänd, samtidigt som de säger att de aldrig skulle skaffat ett gasfordon om de hade känt till alla problem med att få det kontrollerat.

Vem vill konvertera sitt fordon till metangas under dessa förhållanden?, avslutar Bo Ericsson.