08-519 475 10 info@sfvf.eu

Den 4 september genomfördes en workshop för att förebygga och minimera risker med gasbussolyckor. Deltog gjorde företrädare för Transportstyrelsen, RISE, Polisen, Bärgare, Swetic, Energigas Sverige, Vätgas Sverige och SFVF.

Tranportstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag för att säkerställa att en liknande gasbussolycka, som den som skedde i Klarabergstunneln i Stockholm, inte inträffar igen (vilket SFVF tidigare har skrivit om).

– Max Rosengren från RISE som har utrett olyckan, började med att presentera utredningen för alla deltagare. Att behovet av säkerhetshöjande åtgärder är stort, var deltagarnas samlade bedömning, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

Att det finns mycket att göra vittnar även den skadeplats om, där bussolyckan skedde den 9 mars i år. Den 4 september 2019 fotograferade SFVF skadeplatsen.

– Vi kunde konstatera att inget har förändrats på platsen, när det gäller infrastrukturen, säger Bo Ericsson och fortsätter:

– Varför finns det bara ett ”stridsvagnshinder” från Tegelbacken? Det enkla svaret är att ingen buss har försökt köra ner i Klaratunneln från Sveavägen.

För att förebygga måste det till en mängd åtgärder och förbättringar. Infrastrukturen måste också ses över. Varför har ingen gjort riskbedömning både där olyckan skedde och på andra platser?

Kompetens hos förare, verkstäder och tekniker bör också utvecklas. Under nästa år får vi 5 vätgasbussar i Sverige, så det gäller att vi förebygger och ser över riskerna redan nu.

– Att 52 länder (bland annat Sverige) nu inför sprinklersystem i motorutrymmet för att fördröja en brand, så att passagerare kan evakuera bussen, är en bra utveckling, säger Bo Ericsson.

– Att få vara med i framkant för branschens bästa känns väldigt bra, eftersom det råder stor okunskap i området och mycket måste förbättras, avslutar Bo Ericsson.