Det pratas från alla håll i branschen om bristen på anställningsbara medarbetare i våra verkstäder. Behovet av tekniker, skadereparatörer, maskinmekaniker, tungmekaniker och lackerare bara ökar för varje år. Ska vi lyckas vända trenden och få fler unga att söka till de fordonstekniska utbildningarna är det viktigt att vi i branschen verkligen är ute och möter ungdomarna, när de står inför sitt kanske första viktiga vägval i livet såsom gymnasievalet, säger Bo Ericsson vd för SFVF och ordförande i Verkstadsföretagarna.

Därför är det glädjande när man från kommuner och skolor på olika sätt drar sitt står till stacken och välkomnar branschen att träffa grundskoleeleverna inför prao-perioder och gymnasieval.

Härom veckan fick SFVF, tillsammans med medlemsföretaget Nettobilar i Katrineholm och fyra verkstäder i Sörmland och Närke, vilka även ingår i Mekonomenkedjan, möjligheten att presentera branschen, dess yrken och karriärmöjligheter för samtliga elever i årkurs 8 i Katrineholm. Det innebar att runt 300 intresserade elever från kommunens högstadieskolor fick möjlighet att lära sig mer om branschen och vilka olika utbildningar som erbjuds till ett spännande och utvecklande yrke.

Många nyfikna och engagerade skolungdomar ville veta mer om branschens yrken och välkomnades varmt av Nettobilars Joakim Branzell till både studiebesök och praoplatser. – Vi måste ju bjuda till själva och visa upp och berätta om vår bransch och hur det är att jobba i den, säger en nöjd Joakim Branzell. Det kan vi inte begära att någon annan gör åt oss. Det är vårt eget ansvar, menar han. Här tycker Joakim att SFVF har en viktig roll och funktion att fylla, genom att samordna och stötta medlemsföretagen i arbetet med att nå framtidens medarbetare. – Jag kan bara hålla med, säger Bo Lindman som samarbetar med SFVF och genomförde denna informationsaktivitet. Man hör ju ofta hur svårt det är att hitta personal och att det på vissa håll i landet är svårt att fylla utbildningsplatserna på fordonsprogrammet. Då krävs det att vi själva är både kreativa och aktiva tillsammans med både grundskolorna och gymnasieskolorna, för att öka kunskapen och intresset om just vår bransch. Här kan helt klart SFVF göra stor nytta. Samarbetet med skolorna i Katrineholm är ett bra exempel, som gärna får sprida sig till fler platser i landet. Man tenderar ofta till att kanske göra det mer komplicerad än vad som behövs, avslutar Bo Lindman.