08-519 475 10 info@sfvf.eu

SFVF har många medlemmar som spelar musik i sina verkstäder och via SAMI och Stim har deras medarbetare rekommenderat att vi publicerar detta i vårt nyhetsbrev.

En del av våra medlemsföretag använder redan idag musik aktivt i sin verksamhet och har avtal med SAMI.

Enligt forskning så gör musik att medarbetare blir mer produktiva. Det stärker även verkstadens varumärke, skapar en god atmosfär bland kunderna och ökar chansen att verkstadens kunder kommer ihåg verkstaden när musiken spelas.

Musik är dock inte gratis att spela i offentliga lokaler, utan om detta görs måste ett avtal tecknas med SAMI och Stim i enlighet med upphovsrättslagen.

När verkstaden spelar musik i sin verksamhet och betalar till SAMI och Stim bidrar verkstaden till ett levande musikliv!

SAMI och Stim, som företräder Sveriges artister och musiker, samlar in ersättning till dessa när deras musik spelas offentligt och ersättningen fördelas sedan vidare till upphovspersonerna.

SAMI ger råd och delar med sig av sin kunskap om hur musik kan påverka verksamheten. Det finns studier som tydligt pekar på ökad försäljning, motiverade medarbetare och starkare varumärke om musik används i verksamheten på rätt sätt.

Börja med musik idag!

Kom igång här:

www.sami.se

www.stim.se