Under 2016 startade Eneas och SFVF ett samarbete där medlemmarna fick ett rabatterat pris vid tillgång till Eneas förhandlingskraft och expertis på elmarknaden.

Alla kunder som valde att ingå avtal med Eneas har sedan dess har haft bland de lägsta priserna på marknaden, och under vintern som var en bra bit under de löpande marknadspriserna.

I en marknad där de flesta fick betala väldigt höga kostnader för sin el hade de medlemmar som tecknat avtal med Eneas säkrat låga och förutsägbara priser och på så sett tagit kontroll över sina elkostnader. När priserna på marknaden stiger är det allt som oftast kunden som sitter kvar med risken i en prisuppgång.

Låt inte elpriset rusa iväg – låt Eneas ta hand om era elinköp

Varför välja Eneas som samarbetspartner?

Eneas har sedan 1995 hjälpt företag med olika tjänster kring deras elavtal.

Genom Samköp av el får du som kund ett fastsatt pristak där Eneas tar hela risken, samtidigt som det förvaltade priset kan sjunka i en fallande marknad. Vår starka rekommendation för 2018 är att man bör ha ett pristak för att säkra konkurrenskraftiga priser nu samt ur ett långsiktigt perspektiv.

Genom Eneas tjänst Samköp av el har ni som kund två stora fördelar

1. Enorm förhandlingskraft

Eneas handlar el till 30 000 företag i norden och förfogar över en samlad årsförbrukning på cirka 7 TWh. Detta ger bättre avtalsvillkor, samt större flexibilitet i inköpen. Du får alltså tillgång till elavtalen som ger samma tyngd som för de större industrikunderna.

2. Unik kompetens

Tjänsten Samköp av el har varit en stor succé sedan starten 2006 och med den kompetens Eneas upparbetat genom åren finns möjlighet att göra väl övervägda val på elmarknaden. Eneas gör val baserat på hur marknadssituationen ser ut och gör inköp av el med en målsättning om att leverera lägsta möjliga pris med en acceptabel risk.

Alla medlemmar i Svenska Fordonsverkstäders Förening (SFVF) får minst 30 % rabatt på det årliga arvodet för tjänsten. Låt oss ägna vår tid till att ta hand om din elförbrukning.

Vill du veta mer om våra pristak och teckna avtal med oss är ni välkomna för att ta del av våra erbjudanden.

Ring oss idag på +46 (0) 152- 122 80

Christian Zivlak
Key Account Manager
M: +46 (0) 70-5974185
christian.zivlak@eneasenergy.se
www.eneasnet.se

Eneas – Säkrar energi till ditt företag