08-519 475 10 info@sfvf.eu

SFVF i samverkan med Verkstadsföretagarna skickade i oktober ut en enkät till medlemsföretagen med 11 frågor under rubriken: Rekrytering, utbildning och kompetensutveckling inom fordonsbranschen. 55 medlemsföretag svarade och har lämnat över 300 synpunkter och förslag som just nu granskas.

Det här materialet är guld värt för våra organisationer när vi nu planerar aktiviteter inför framtiden, samtidigt som vi alla i branschen känner av bristen på nya medarbetare, säger Bo Ericsson som är vd för SFVF. Många gånger finns en viss diskrepans i uppfattningar från medlemsföretag och olika styrelser, så därför kändes det viktigt att ta reda på vad verkstäderna tycker, fortsätter Bo Ericsson.

Vi lyfter här fram fem områden som SFVF bör fokusera på enligt svaren:

Finns det ett värde i att samarbeta med andra kedjor/verkstäder?
96,3 % svarade ja och 1,9 % nej.

Svarsexempel:
Ju fler vi är desto starkare blir vi när det blåser. Vi mindre företag måste se oss som kolleger och inte som konkurrenter. Träffas oftare i fysiska möten och diskutera. Träffas och diskutera problem i branschen och arbeta fram lösningar vid nätverksträffar.

Har mässor och event spelat ut sin roll?
61,1 % svarade nej, 18 % svarade ja och 20,4 % vet ej.

Svarsexempel:
Skapa fler fysiska möten öga mot öga med myndigheter, politiker och företag. Bli aktiv i Branschråd och Programråd. Besöka mässor för att skapa nya nätverk, 100 % verkstad är ett bra exempel.

Hur ska vi i framtiden kompetensutveckla vår personal?
77,8 % svarade genom en mix av utbildning i klassrum och interaktivt lärande. 13 % svarade genom utbildning i klassrum. 9,3 % svarade genom interaktivt lärande.

Svarsexempel:
Bättre med fysisk utbildning då man träffar varandra och bygger nya nätverk. Alla måste kunna svenska om man använder interaktivt lärande. Svårt att testa kunskaper vid interaktivt lärande.

Hur ska vi agera för att locka människor till att söka sig till fordonsbranschen?
49 olika svar erhölls på förslag till åtgärder.

Svarsexempel:

Ta bort bilden av att en bilmekaniker/tekniker fortfarande är en kille i skitig overall som svart i ansiktet ligger under bilen och meckar. Ta bort bilden av att verkstäder ofta är oseriösa. Locka med tekniken som finns och den ständiga utvecklingen. Obligatoriskt körkort, fler gymnasiella lärlingar och bredda yrkesutgångarna till fler nya yrken som kan attrahera.

Hur föreslår du att vi ska agera för att locka människor som är yrkesverksamma inom fordonsbranschen, att vidareutbilda sig till yrkeslärare?

Svarsexempel:
Göra reklam i olika tidningar, så man vet var utbildningarna finns. Ge företagens mekaniker möjlighet att prova på jobbet i skolan. Ge minst samma lön under utbildningen som på företaget. Ekonomin är absolut avgörande.

Som slutkommentar är SFVFs och Verkstadsföretagarnas förhoppning att medlemsföretagen bättre än idag kommer att samarbeta med gymnasieskolornas fordonsutbildningar, för att främst säkra upp det egna företagets personalförsörjning och kompetensutveckling.

När SFVF och Verkstadsföretagarna djupare analyserat svaren från företagsenkäten kommer delar att återspeglas i 2020-års verksamhetsplan, avslutar Bo Ericsson, VD på SFVF.