08-519 475 10 info@sfvf.eu

Mot bakgrund av senare tids händelser och oklarheter kring såväl ansvar som metoder för räddningsarbete vid olyckor med el- och gasbilar inblandade, tar bilverkstadsorganisationen Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, initiativet till bildandet av en branschöverskridande samarbets- och expertgrupp inom säkerhet och räddning.

Gruppen kommer att förkortas SGF.

– Tanken med hela vårt arbete är att skapa en säker arbetsplats för verkstäder, bärgare, bildemonterare och all blåljuspersonal, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

– Jag har under flera år arbetat med dessa frågor, men tyvärr har intresset från myndigheter och politiker en tendens att svalna eller upphöra helt. Nu tar vi själva tag i frågan eftersom den som lider driver frågan bäst. På så sätt kan inte vare sig politiska eller ekonomiska intressen sätta stopp, fortsätter Bo Ericsson.

Han påpekar att dessa frågor som alla helt plötsligt verkar intressera sig för, har man från motorbranschen varit delaktiga i tidigare.

– När det är slut med alla skriverier kan allt arbete helt plötsligt läggas på is från myndigheternas sida, men det kommer vi inte acceptera denna gång. Olyckor med el- och gasbilar inblandade är både ett säkerhets- och arbetsmiljöproblem, understryker Bo Ericsson.

Han berättar att SFVF kommer att bjuda in forskningsinstitutet RISE, Arbetsmiljöverket, utbildningsföretaget Training Partner, Rikspolisen, Räddningsförbunden, MSB, ambulansoperatörerna, bildemonterare, bärgare med flera för att delta i arbetet med att säkerställa en säker arbetsplats och miljö för alla inblandade i en olycka eller tillbud.

– Vi har haft flera incidenter, tillbud och olyckor med el- och gasfordon involverade under senare tid. Lyckligtvis har det stannat vid materiella och lättare personskador, men nästa gång – om inget görs – kan det sluta allvarligare. Något som vi vill förebygga genom SGF, säger Bo Ericsson.