Under mötet fanns följande personer på plats: Ralph Sjöqvist från Mekonomen som representerar verkstäder på både mindre och större orter, Andreas Kvarnbrink från Ditec som representerar rekond-företag i Sverige, Lars Dahlqvist från Vianor som representerar däckverkstäder samt Magnus Annersten som representerar Upplands Motor med större anläggningar som bland annat tillämpar Personlig Service Tekniker (PST). Från SFVF Bo Ericsson och Ulf Stefansson och från Skatteverket Conny Svensson och Magnus Winberg.

Lagrådsremissen om personalliggare väntas komma vilken dag som helst. Skatteverket tror att den kommer godkännas och därmed blir personalliggare tvingande lagstiftning. Det innebär att en verkstad blir skyldig att föra upp personer i liggaren elektronisk eller i en pappersbok.

Personalliggaren ska innehålla företagets namn och personnummer eller organisationsnummer. För varje verksamhetsdag ska följande framgå:

  • För- och efternamn samt personnummer för var och en som är verksam.
  • Vilka tider varje verksam persons arbetspass börjar och slutar. Ett arbetspass är en sammanhängande period utan längre ledighet än normala pauser och matraster. En verksam person kan alltså arbeta flera arbetspass under samma arbetsdag. Anteckna arbetstiden i direkt samband med att den verksamma börjar och slutar.

Spara personalliggaren under två år efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande beskattningsåret har gått ut (spårbarheten). Beskattningsåret är ofta lika med kalenderår men kan även utgöras av ett räkenskapsår som inte sammanfaller med kalenderåret. Om du har brutet eller förlängt räkenskapsår kan det innebära att du måste spara liggaren längre än tre år efter att du gjort anteckningarna.

När Skatteverket gör kontroller jämförs namnen i liggaren mot de som faktiskt finns på arbetsplatsen.

– Vi har haft det första mötet med Skatteverket för att säkerställa att regelverket för oss blir bra. För oss som är nordens största fordonsbranschförening vill vi naturligtvis se till att regelverket blir framtaget så det fungerar som det är tänkt. Eftersom det är många faktorer att ta hänsyn till har vi bjudit in flera verkstadsrepresentanter. Vi måste ta hänsyn till allas vardagssituation vilket inte är så lätt alla gånger, säger Ulf Stefansson jurist på SFVF och fortsätter:

– Utgångspunkten som vi också måste beakta är att kontrollanten från Skatteverket kanske aldrig har varit på en verkstad. Hur ska kontrollanten då se skillnad på en mekaniker i overall och en elektriker i overall som byter ljusarmaturer? Därför är det viktigt att alltid föra in alla i personalliggaren som arbetar i verkstaden, även tillfälligt inhyrd personal. Är en person inhyrd hos en bilhandlare och exempelvis rekonditionerar bilar eller sätter solfilm ska även den inhyrda personen föra egen personalliggare. En del verkstäder har blandad verksamhet, någon lagar bilar och andra trädgårdsmaskiner, traktorer och så vidare och då omfattas samtliga av personalliggare.

Följande SNI koder/verksamheter omfattas av personalliggare:

45201 Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar

45202 Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar

45203 Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom motorcyklar

45204 Däckservice

– Snart införs PRAO-elever igen vilka inte omfattas av personalliggare, vilket APL-elever däremot kommer att göra. Så det gäller att ha ordning och reda, säger Bo Ericsson, SFVF:s vd.

– När arbetsgivardeklarationen på individnivå införs från och med 1 januari 2019 kommer nästa bra hjälpverktyg för oss i den seriösa branschen. Då kommer myndigheter börja byta information med varandra för att minimera fusk om en individ är sjukskriven, har arbetsunderstöd eller annat ekonomiskt stöd.

Vid en kontroll av Skatteverket kan påföljden bli 12 500 kronor plus 2 500 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen. Om verkstaden inte rättar till sina misstag till nästa gång blir påföljderna dubbelt så höga.

– Av erfarenhet vet jag att det är bra att Skatteverket själv får se och uppleva hur det ser ut på en verkstad. Eftersom man i ”Volvovärlden” har en personlig tekniker föreslog jag nästa möte hos Upplands Motor i slutet av januari 2018, säger Bo Ericsson.