Ingrezzo

Behöver du hjälp med din marknadsföring? Det kan vara ett utskick, en annons, påbörja en dialog med dina kunder, försöka hitta ny kunder eller hjälp med att fundera över vad du behöver göra.

Många mindre företag marknadsför sig lite sporadiskt, det finns ingen röd tråd i kommunikationen och därför har kunderna svårt att känna igen avsändaren. Man behöver fundera lite på hur man ser ut, dvs om kommunikationen hänger ihop. Man behöver också fundera lite på vilken målgrupp, kunder och potentiella kunder, man har och om man kommunicerar med dem på rätt sätt.

Om man ingår i en kedja eller en förening är det viktigt att visa både sitt eget varumärke och vad man tillhör. Hur ska man göra det så det ser bra ut och att det egna varumärket och kedjans/föreningens varumärke framhävs på rätt sätt?

SFVF har ett samarbete med en reklambyrå som heter Ingrezzo. Ingrezzo hjälper mindre företag med sin marknadsföring. De gör allt ifrån en grafisk profil till hemsida, utskick, annonser, radioreklam och mycket annat. De fungerar som bollplank och ger råd om hur du kan utveckla din kommunikation för att kunna utveckla din verksamhet. Dessutom jobbar de alltid med fasta priser.

De har tagit fram mallar för annonser, hemsida, nyhetsbrev och utskick där din verkstad blir huvudavsändare men SFVF ligger med som en garant. Eller så hjälper de dig att ta fram något eget efter dina önskemål.

Så om vill du ha hjälp med något diskuterar ni igenom vad som måste göras och så får du en offert så du vet exakt vad det kommer att kosta dig.

Du når Ingrezzo på 08-477 77 90, info@ingrezzo.se eller genom www.ingrezzo.se.