KVALITET OCH SÄKERHET

Sermi – Behörighetscertifiering för Fordonsverkstäder i EU

SERMI är en behörighetscertifiering som krävs för både fordonsverkstäder och deras anställda fordonstekniker. För att få tillgång till stöld- och säkerhetsrelaterad fordonsdata och ladda ner relaterad mjukvara måste de vara certifierade för SERMI. Det är viktigt att notera att ansökan om SERMI-certifiering måste göras av företagets juridiska person.

Funktionaliteten av SERMI

För att använda SERMI måste fordonstekniker identifiera sig med sin personliga SERMI-nyckel varje gång de loggar in på en sida eller ett program för att få åtkomst till stöld- och säkerhetsrelaterad fordonsdata eller ladda ner mjukvara. För att en verkstad och minst en av deras tekniker ska få tillgång till denna data måste både verkstaden (ägaren) och minst en fordonstekniker vara SERMI-certifierade.

Certifieringar är giltiga i fem år, och en förnyelseansökan bör göras senast 4,5 år efter att den föregående certifieringen utfärdades. Både verkstädernas och de enskilda teknikernas SERMI-certifieringar måste kontrolleras två gånger under giltighetsperioden, och detta görs genom fysiska kontroller. Vid indragning av en verkstads certifiering upphör också teknikernas certifiering att gälla.

ANSÖKAN OM SERMI-CERTIFIERING

Certifieringskontroller utförs i Sverige av auktoriserade kontrollföretag som är godkända av myndigheten Swedac. Dessa företag är också kända som Confirmative Assessment Bodies (CAB). 

Nedan listar vi alla kontrollföretag i Sverige som tar emot och behandlar din ansökan om certifiering för SERMI:

UNDANTAG FRÅN SERMI-CERTIFIERING

Oberoende grossister som köper delar direkt från originalhandeln (OEM) är undantagna från SERMI-certifiering. Dock kan distributörer behöva fordonets VIN-nummer eller registreringsnummer för att tillhandahålla delar.

 

LÄNDER, FORDONSTYPER OCH BILMÄRKEN SOM OMFATTAS AV SERMI

SERMI gäller i alla 27 medlemsländer i EU, samt i Norge, Schweiz och Nordirland. Alla bilmärken som säljer nya bilar i EU, för närvarande 82 bilmärken, omfattas av SERMI. SERMI gäller för fordonstyperna M, N och O, vilket inkluderar bilar, lätta transportbilar, lastbilar och släpvagnar.

 

Tillgänglighet till SERMI

SERMI-certifiering ska vara tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan.

ARBETEN SOM OMFATTAS AV SERMI

Med införandet av sermi i sverige behöver verkstaden samt fordonsteknikern ha certifiering för att utföra följande typer av arbeten:

  • ONLINE-BESTÄLLNING AV SÄKERHETSRELATERADE DELAR OCH KOMPONENTER.

  • REPARATIONER AV STÖLDSKYDDSMODULER.

  • ÅTKOMST TILL STÖLDSKYDDSRELATERAD INFORMATION SOM FINNS PÅ BILTILLVERKARENS RMI-WEBBPLATS.

  • ARBETE MED ECU:ER SOM PÅVERKAR FORDONETS SÄKERHET.

Ovanstående arbete gäller på fordon som är tillverkade för att uppfylla avgasreningsstandard euro 5 eller senare.

KRAV FÖR SERMI-CERTIFIERING

Kraven för att bli godkänd för SERMI inkluderar:

  • INGA REGISTRERADE BROTT I POLISENS BELASTNINGSREGISTER. 
  • DOKUMENTERAD GENOMFÖRD YRKESUTBILDNING ELLER MINST TVÅ ÅRS RELEVANT YRKESERFARENHET SOM KAN INTYGAS AV ARBETSGIVAREN.

Krav på slutkunden

SERMI inför också nya krav för verkstäder när de utför arbete på kundens fordon. Dessa krav innefattar att kunden måste uppge fordonets VIN-nummer, uppvisa en giltig ID-handling, skriva under en formell beställning på utfört arbete, och om kunden inte är ägaren, uppvisa en skriftlig fullmakt från ägaren. Verkstäder måste också dokumentera fordonets mätarställning och lämna en skriftlig redogörelse för utfört arbete vid återlämnandet av fordonet till kunden.

 

 

SERMI – Ordlista

 

  • Säkerhetsrelaterad RMI: Informationen om programvara, funktioner och tjänster som behövs för att reparera och underhålla de funktioner i fordonet som förhindrar stöld och som möjliggör spårning och bärgning av fordonet.
  • CAB (Conformity Assessment Body): Företag som är godkända för att certifiera verkstäder och deras anställda för SERMI och utföra kontroller av SERMI-certifierade företag och medarbetare.
  • Trustcenter: En central administrativ enhet inom SERMI som utfärdar certifikat till företag och medarbetare som är SERMI-certifierade. Den ansvarar också för att återkalla certifikat för de som inte längre uppfyller SERMI:s krav och tillhandahåller den programvara som används för identifiering i de certifierade företagen och medarbetarnas arbete.

OBS: Denna sida uppdateras kontinuerligt, så fort vi får ny information om SERMI.Så håll utkik här!