Vad SFVF gör

Det här gör vi för dig.
Varje dag. Hela tiden. Året runt.

Målet för SFVF är att vi ska erbjuda dig en rad förmåner i form av konkreta erbjudanden och stöd. Vi är också ditt språkrör i frågor om regler, lagar och övergripande beslut i branschen.

 • Vi tar fram konkreta förmåner
 • Vi bevakar, påverkar och informerar i viktiga branschfrågor – till exempel gruppundantaget och liknande frågor
 • Vi bevakar och informerar om brottslig verksamhet mot verkstäder och varnar om akut brottslighet
 • Vi ger juridisk utbildning och rådgivning
 • Vi är remissinstans och påverkar utformningen av nya lagar och regler i branschen
 • Vi tolkar nya lagar och regler och informerar om dem och deras tillämpning
 • Vi deltar i styrgrupper och referensgrupper hos till exempel statliga verk och vi för en ständig dialog med statliga myndigheter och verk för att påverka beslut i positiv riktning för verkstäderna
 • Vi sitter med i Allmänna Reklamationsnämnden, påverkar utformningen av nämndens praxis och informerar om den
 • Vi arbetar preventivt och informerar om skadeförebyggande åtgärder
 • Vi bevakar och påverkar SERMI
 • Vi bevakar och är aktivt delaktiga i Telematikens utveckling
 • Vi är delaktiga i åtgärder för att säkerställa att verkstäderna har kompetent personal
 • Vi lägger hela tiden stort fokus på att du ska få skalfördelar med ditt medlemskap i SFVF

Allt det här– tycker du att det är viktiga saker?

Troligen – men knappast sådant du hinner med att göra själv, mitt i den dagliga stressen.

Fråga dig själv – vem skulle göra det om inte SFVF tog ansvar för dessa frågor?