Vad SFVF gör

Det här gör vi för dig.
Varje dag. Hela tiden. Året runt.

Målet för SFVF är att erbjuda medlemmarna en rad förmåner i form av konkreta erbjudanden och stöd. Vi är ditt språkrör i frågor om regler, lagar och övergripande beslut i branschen.

 • Vi tar fram konkreta förmåner
 • Vi bevakar, påverkar, är aktivt delaktiga och informerar om viktiga branschfrågor – till exempel gruppundantaget, SERMI, telematikens utveckling
 • Vi bevakar och informerar om brottslig verksamhet mot verkstäder och varnar om akut brottslighet
 • Vi erbjuder juridisk utbildning och rådgivning
 • Vi är remissinstans och påverkar utformningen av nya lagar och regler i branschen
 • Vi tolkar nya lagar och regler och informerar om dem och deras tillämpning
 • Vi deltar i styrgrupper och referensgrupper hos till exempel statliga verk och vi för en ständig dialog med statliga myndigheter och verk för att påverka beslut i positiv riktning för verkstäderna
 • Vi sitter med i Allmänna Reklamationsnämnden, påverkar utformningen av nämndens praxis och informerar om den
 • Vi arbetar preventivt och informerar om skadeförebyggande åtgärder
 • Vi är delaktiga i åtgärder för att säkerställa att verkstäderna har kompetent personal
 • Vi lägger stort fokus vid att skapa medlemsnytta

Syftet med SFVF är att stärka våra medlemmar. Föreningen verkar för en öppen och rättvis konkurrens när det gäller reparation och underhåll av fordon. Ett sätt är att se till att alla har tillgång till teknisk information och utbildning till ett pris som inte stänger någon ute. Ett annat sätt är att förhandla fram förmåner för medlemmar gentemot leverantörer.

Vi tillhandahåller juridisk hjälp för ärenden i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), kundärenden och till ett bra pris om du måste anlita vår advokatbyrå.

Ett av våra viktigaste uppdrag är att påverka politiska beslut. Lobbying är och kommer fortsatt vara viktigt för framtiden. Vi tar tillvara på medlemmarnas intressen genom att följa upp att de politiska beslut som har fattats verkligen kommer våra medlemmarna tillgodo.