Syftet med SFVF

Att stärka våra medlemmar.
På alla sätt.

Föreningen verkar för en öppen och rättvis konkurrens när det gäller reparation och underhåll av fordon. Ett sätt är att se till att alla har tillgång till teknisk information och utbildning – till ett pris som inte stänger någon ute.

Ett annat är att handfast förhandla fram olika förmåner för våra medlemmar i dessa frågor och gentemot olika leverantörer.

Vi tillhandahåller också juridisk hjälp när det gäller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), kundärenden och till ett bra pris om du måste anlita vår advokatbyrå.

Ett av de viktigaste uppdragen är att påverka politiska beslut. Fordonsverkstäder saknar idag detta verktyg. Lobbying är – och kommer att vara – en viktig faktor för framtiden. Vi tar också tillvara medlemmarnas intressen – genom att följa upp att de politiska beslut som har fattats verkligen kommer våra medlemmar tillgodo.