Vad gör SFVF?

Sveriges Fordonsverkstäders Förening

   Sätter verkstad och medlemsnytta i fokus

          Du ska som medlem i SFVF känna dig trygg med att föreningen alltid lägger all tid och kraft
          som finns att uppbringa, till att jobba med att förbättra dina verkstadsvillkor på marknaden.

 

                    

”För Branschen Med Branschen”

 • SFVF jobbar ständigt för att skapa de absolut bästa förutsättningarna du ska kunna bedriva din verksamhet med rättvisa villkor
 • SFVF jobbar och kommer alltid att jobba med verkstadsfrågor som ger den i särklass
  mesta och bästa medlemsnyttan.

 

Några exempel på detta:

 • Vi tillhandahåller juridisk rådgivning till våra medlemmar.
 • Vi bevakar, när och är aktivt delaktiga det gäller gruppundantaget* det kommande SERMI.
 • Vi erbjuder utbildningar i ämnen som rör branschen – med rabatterade medlemspriser.
 • Vi jobbar för att alla verkstäder ska ha tillgång till samtlig teknisk information.
 • Vi jobbar för att alla verkstäder ska ha tillgång till erforderlig utbildning som krävs för att bedriva
  sin verksamhet.
 • Vi skapar förmånliga avtal med leverantörer för våra medlemmar.
 • Vi driver en däckskola baserad på STRO handbokens riktlinjer och lagkraven i Sverige.
 • Vi sitter med i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och kan på så sätt påverka utformningen av
  nämndens praxis.
 • SFVF är ansluten till AFCAR-alliansen vilket innebär att vi är med och påverkar det nya gruppundantaget som kommer den 1 juni 2023.

 

Gruppundantaget säkerställer att fristående verkstäder får tillgång till teknisk information, reservdelar och specialverktyg .
Detta är ofta en avgörande roll för många verkstäder för att de ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

 

 

AFCAR är en branschöverskridande sammanslutning och lobbyorganisation som ska slå vakt om bilverkstädernas rättigheter och konsumenternas valfrihet.
En stor fråga är rätten till bilens digitala innehåll, och där agerar SFVF genom AFCAR både nationellt och internationellt samt bedriver lobbying i dessa oerhört viktiga frågor gällande konkurrens på lika villkor.