Vad gör SFVF?

Medlemsnytta i fokus

Du ska som medlem i SFVF känna dig trygg med att föreningen alltid lägger all tid och kraft som finns till att jobba med att förbättra dina verkstadsvillkor på marknaden.                 

 

För branschen Med branschen

 • SFVF jobbar ständigt för att skapa de absolut bästa förutsättningarna för att du ska kunna bedriva din verksamhet med rättvisa villkor.
 • SFVF jobbar och kommer alltid att jobba med verkstadsfrågor som ger den i särklass mesta och bästa medlemsnyttan.

 

Exempel på detta:

 • Vi tillhandahåller juridisk rådgivning till våra medlemmar.
 • Vi bevakar, när och är aktivt delaktiga det gäller gruppundantaget* det kommande SERMI.
 • Vi erbjuder utbildningar i ämnen som rör branschen – med rabatterade medlemspriser.
 • Vi jobbar för att alla verkstäder ska ha tillgång till samtlig teknisk information.
 • Vi jobbar för att alla verkstäder ska ha tillgång till erforderlig utbildning som krävs för att bedriva
  sin verksamhet.
 • Vi skapar förmånliga avtal med leverantörer för våra medlemmar.
 • Vi driver en däckskola baserad på STRO handbokens riktlinjer och lagkraven i Sverige.
 • Vi sitter med i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och kan på så sätt påverka utformningen av
  nämndens praxis.

SFVF är ansluten till AFCAR-alliansen vilket innebär att vi är med och påverkar det nya gruppundantaget 2023.

Gruppundantaget säkerställer att fristående verkstäder får tillgång till teknisk information, reservdelar och specialverktyg, vilket ofta spelar en avgörande roll för att många verkstäder ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

 

*AFCAR är en överskridande sammanslutning och lobbyorganisation som ska slå vakt om bilverkstädernas rättigheter och konsumenternas valfrihet.

En stor fråga är rätten till bilens digitala innehåll.

I den frågan agerar SFVF genom AFCAR både nationellt och internationellt. En viktig del i detta arbetet är lobbying.

Ett viktigt jobb för oerhört viktiga frågor som gäller konkurrens på lika villkor.