08-519 475 10 info@sfvf.eu

Fordonsbränder är ett återkommande problem i samhället och brandincidenter sker oroväckande frekvent. Av alla fordonsbränder utgörs endast en handfull av elfordon. Vid olyckstillbud kan man ställas inför okända brandrisker, t ex med el- och hybridfordon, som använder stora volymer li-jonbatterier för energilagring, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Kunskapen och forskning som rör elfordon och krockskador är lågt inom EU, dock ligger Sverige i framkant, säger Bo Ericsson. Förutom hot mot personsäkerheten och stora samhällskostnader, riskerar bränder med elfordon att fördröja övergången till förnyelsebara bränslen. Ökad användning av undermarksanläggningar ställer högre krav på hanteringen av fordonsrelaterade brandrisker, på grund av de stora konsekvenser som brand i en tunnel eller bussterminal under mark kan medföra. Fordonsverkstäder omfattas av rapporten och därför är det en stark rekommendation att alla på skadeverkstan läser rekommendationerna. I Sverige utför vi ca 600 000 skadereparationer och då är riskerna större för en olycka eftersom batteriet kan vara skadat, säger Bo Ericsson.

Projektet har studerat risker såväl i samband med drift som vid laddning, samt tagit fram rutiner för hur skadade elfordon och batterier ska hanteras. Syftet med rekommendationerna är att skapa större förtroende för fordonsindustrin överlag, genom minskad risk för allvarliga bränder.

Rekommendationerna bör läsas av många då den omfattar allt från att ladda fordonen till reparationer på skadeverkstan, avslutar Bo Ericsson.

Ta del av rekommendationerna som publiceras på SFVFs webbsida:

https://www.fordonsverkstader.se/wp-content/uploads/2019/10/Information-och-rekommendationer-Elfordon.pdf