Media


SFVF:s Webbinarier

 

SFVF:s webbinarum FRAMTIDENS FORDONSVERKSTAD 1.0.

”Nya tider – har du kompetensen som krävs?”

Hur kartlägger vi verkstadens kompetensbehov?
Kan vi tänka nytt och brett kring rekrytering och utbildning?
Hur kan vi bli ännu bättre handledare för elever under praktik?

Det är några av de frågeställningar som behandlades under SFVF:s webbinarium torsdagen den 3:e juni. Bakgrunden till dessa frågeställningar är den omfattande omställning som hela fordonsbranschen nu ställs inför, med fordon som drivs av el, hybrider eller alternativa bränslen som innebär en aldrig tidigare skådad omställning i våra verkstadsföretag. Det handlar om nya personalkompetenser, nya yrkesroller och utbildningar, krav på ett bredare rekryteringsunderlag inkluderande kvinnor, invandrare och personer i utanförskap.

Projektet FRAMTIDENS FORDONSVERKSTAD som drivits av SFVF är finansierat av medel från Europeiska Socialfonden ESF. Projektet inleddes januari 2020 och avslutas den sista juni 2021. Resultatet redovisas här av SFVF och projektleverantörerna, Manpower Matchning och ProMeister.

Titta på YouTube-filmen:

Dijana Baric, Manpower

(3 juni 2021)


”På väg mot hållbart, säkert och seriöst – en verkstadsmodell att lita på”

(18 mars 2021)


”På väg mot hållbart, säkert och seriöst – hur fungerar samspelet mellan konsument och verkstad?”

(27 april 2021)


Webbkurs för energismarta fordonsverkstäder

Nu finns det en kostnadsfri webbkurs i energieffektivisering som riktar sig till fordonsverkstäder. Energimyndigheten och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) har tillsammans tagit fram den interaktiva utbildningen där deltagarna får lära sig att använda verkstadens energi på ett smartare sätt.

Fordonsverkstäder Webbkurs | Energimyndigheten