08-519 475 10 info@sfvf.eu

Fordonsverkstäderna måste ta till sig ny kunskap eftersom det är de som gör service och reparationer på gas- och elfordon. Blåljuspersonal, verkstäder, bildemonterare och bärgare måste få rätt kunskap för att vara medveten om riskerna och ett nytt säkerhetstänk inom området. Även andra som kommer i beröring med krockade fordon måste få ny kunskap.

Ska vi vara rädda för att köpa en el- eller gasbil?

– Nej, absolut inte, säger Bo Ericsson, VD på Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

Fordonsägare måste börja läsa sin instruktionsbok.

– Som ett exempel kan jag berätta om min granne som laddade sin hybrid och använde en skarvsladd. Det höjer risken för att få en brand, berättar Bo Ericsson.

Det sker färre olyckor med gas- och elfordon än med konventionella bränslen. Samtidigt finns det inte så många jämfört med de som drivs av fossilt bränsle.

Gasbussolyckan i Stockholm nyligen har satt fokus på säkerhet runt gasfordon.

– Jag blir ju mörkrädd när jag ser hur säkerheten sköttes när det hade inträffat en olycka med ett gasfordon, som bussolyckan i Stockholm. Polis utan skyddsutrustning som låter bilister lugnt sitta kvar i sina bilar strax intill den explosionsartade branden. Till och med tillåter man en kvinna med barnvagn promenera förbi. Det var bara ett under att en olycka där människor omkom inte inträffade, säger Bo Ericsson.

En gastank flög upp 13 meter och träffade en bärande balk (se bild). Om den inte träffat balken hade den åkt in i kontoret. Två tankar åkte in i bussen – tänk om den hade varit full med passagerare. Hur hade myndigheter agerat då?

– Då hade Haverikommissionen blivit inkallad. Det är oerhört viktigt att våra fordonsverkstäder och alla de som ska jobba med gas- och elfordon vet vad man ska tänka på när det gäller säkerhet.

Om man krockar en elbil och en brand uppstår, är händelseförloppet snabbt. Dessvärre är batterierna inkapslade, vilket gör de svårsläckta.

– Vårt mål i SGF – SäkerhetsGruppen för Fordon – är att kartlägga problematiken och ta fram riktlinjer och rekommendationer. När SGF senast hade möte med Polisen, Brandkåren, MSB, Bärgare, RISE, utbildningsföretag, bildemonterare med flera var vi rörande överens, säger Bo Ericsson.

Kunskapsbristen måste minimeras hos samtliga. Därför kommer SFVF:s SGF-grupp sammanställa exempel och uppvakta Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

SFVF gjorde en undersökning hos några märkesverkstäder för att få en bild över hur de skulle gå tillväga om en elbil brinner inne på verkstan. Svaret i korthet; vi vet inte.

– Vi har också undersökt hur man tänker förvara elfordon som bärgas till verkstaden. När övergår ansvaret från Räddningstjänsten efter att de har släckt e-fordonet till bärgaren? Hur ska Räddningstjänsten veta att bilen är släckt när vi har flera exempel på bilar som har självantänt sex gånger under en tvåveckorsperiod? Hur länge bör en elbil stå i karantän innan vi tar in den på en verkstad? På vems ansvar är det när ett e-fordon ställts upp på fel plats och som tänder eld på andra fordon, hus, och verkstan, säger Bo Ericsson och fortsätter:

– SFVF har även undersökt om andra länder inom EU har kunskap. Tyvärr är den låg eller obefintlig. Många som arbetar på en verkstad har utbildning i att använda brandsläckare, men för att släcka en elbilsbrand behövs cirka 11 000 liter vatten – hur många känner till det?

SFVF har ett intensivt erfarenhetsutbyte med Södertörns brandförsvarsförbund för att undvika att någon skadas eller dödas i onödan.

– Samtidigt märker vi att infrastrukturen inte hänger med när vi bygger expempelvis tunnlar, p-hus, affärscentrum under och över mark. Sammantaget kunde hela expertgruppen konstatera att om vi inte gör något för att säkerställa att kunskapen ökar markant, kommer regeringens mål om att 2,5 miljoner bilar ska vara gas- eller e-fordon 2030 rasa ihop som ett korthus efter en olycka. Det är allvar nu för vem vågar åka gasfordon eller e-fordon efter att nästa olycka skett, kanske med många människor som brunnit inne eller avlidit av frätskador efter en batteribrand? Nu kommer vi prata om gas- och e-fordon på Inspirationsdagarna i Göteborg 10 maj, Malmö 17 maj och i Stockholm 27 september. Arbetar du på en verkstad, är lärare eller berörs av gas- eller e-fordon är min starka rekommendation: kom till www.100procentverkstad.se lyssna på mitt föredrag och ställ frågor, avslutar Bo Ericsson.