08-519 475 10 info@sfvf.eu

Den 4 – 5 oktober genomfördes VIP-konferensen ”Motorbåten” på m/s Viking Cinderella, som avgick från Stockholm. Konferensen arrangerades av Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) & Verkstadsföretagarna.

Första föreläsare och invigningstalare var Marcus Isgren. Marcus är Ordförande och chef för myndigheten Allmänna Reklamationsnämnden och tillika domare.

Marcus inledde med orden; ”Vad i helvete är det för fel på er, varför svarar ni inte när vi mailar och varför följer ni inte våra rekommendationer?”

Marcus fångade allas uppmärksamhet direkt och alla lyssnade intensivt på vad han hade att säga, berättar Bo Ericsson vd för SFVF. Därefter sa Marcus; ”- Ja, så skulle jag kunna inleda mitt framförande och det är en berättigad fråga, men jag kommer in på det senare i stället och så börjar vi om.” Detta försatte publiken i en skräckblandad förtjusning, då många fruktar att få ett brev från nämnden (ARN).

Vanessa von Zweigbergk som är styrelsemedlem i Verkstadsföretagarna och bolagsjurist på Sinf föreläste om arbetsgivarens och arbetstagarens roll.

Föreläsningen gav ett omedelbart gensvar, Verkstadsföretagarna fick fem nya medlemmar.

Vanessa talade om ämnet ”Leda och fördela arbete”:

Se utvecklingsmöjligheter hos enskilda och driva verksamheten framåt.

Arbetsmiljöansvar – se till att ingen arbetstagare riskerar att bli sjuk, skadas eller dö på sin arbetsplats.

Fördelar med att var medlem i Sinf och få tillgång till juridisk rådgivning inom affärsjuridik och arbetsrätt, samt att man som medlem kan teckna kollektiv / hängavtal genom fullmakt.

Som medlem i Verkstadsföretagarna får du affärsjuridisk rådgivning av SFVFs jurist och arbetsrättsligt stöd av Sinf.

Notera att det är tvingande att vara ansluten till en arbetsgivarorganisation om verkstan ska arbeta för Folksam, bland andra.

Ulf Stefansson jurist på SFVF talade mycket om regresskrav från försäkringsbolag, skarpa ARN ärenden och Godkänd Bilverkstad.

Många deltagande verkstäder har redan blivit Godkänd Bilverkstad eller på väg att bli det. Intresset liksom fördelarna med denna nya branschstandard, som alternativ till lagstiftning, var tydlig för många av deltagarna.

Bo Ericsson, SFVF föreläste om hur man skapar en lönsam verkstad och om möjligheter och risker med gas- samt elfordon.

Benny Wallin, Verkstadsföretagarna talade om vår stora brist på mekaniker, tekniker och framför allt lärare.

Fler “Branschskolor” är nyckeln till att få rätt anställningskompetens på våra fordonselever, tror vi på SFVF och Verkstadsföretagarna.

Den snabba teknikutvecklingen gör att vi med kort varsel måste vara beredda att ställa om skolans kunskapsmål och det görs bäst om yrkesämnet i utbildningen är integrerad i våra verkstäder.

Benämningen “Branschskolor” är skolor som drivs som Gymnasiell lärlingsutbildning, där en gymnasieskola är huvudman, samtidigt som ett företag i branschen bedriver all teknisk utbildning i yrkesämnet. Företaget får ett reglerat statsbidrag för att man bedriver utbildningen, av eleverna och deras handledare. Fördelen med en “Branschskola” är att eleven kan garanteras en APL-plats och får använda den senaste utrustningen under sin utbildning. Dessutom kan företagen säkerställa återväxten av nya medarbetare.

Michael Bergvall, SFVF föreläste om fördelen med att använda den digitala serviceboken.

Detta ämne skapade en del frågor om garantier, med mera. Michael kunde förklara att det givetvis ej är några problem med detta. En fullständig dokumentation av servicedata och annan dokumentation tappas inte bort. En dokumenterad och mot omvärlden transparent mätarställning, motverkar dessutom problem med mätarfusk och leder till en tryggare försäljning. Stå inte utanför den digitala utvecklingen – Använd DIGITAL-SERVICEBOOK.COM.

Avslutningsvis följer här fem kloka råd som gavs under inledningstalet:

Fem kloka råd från Ordförande och chefen Marcus Isgren på ARN

Råd nr 1

Dokumentera mera! Dokumentera vad ni kommer överens med kunderna om. Muntliga överenskommelser är just muntliga. De är väldigt svåra att bevisa i någon form av tvist. Hos ARN är det skriftlig handläggning som gäller och vi tar inte upp några vittnesmål. Även om vi gjorde det så står ord mot ord om vad som sagts. Det är helt enkelt väldigt knivigt att bevisa något som inte dokumenterats skriftligen.

Råd nr 2

Kommunikation är A och O! Svara när konsumenten klagar. Om ni bara svarar så kan det faktiskt vara så att konsumenten nöjer sig med det och att man då inte tar tvisten vidare till ARN eller domstol heller för den delen. En reaktion från företaget räcker ofta väldigt långt. Och framför allt försök att lösa tvisten. Många gånger är det faktiskt på det sättet att det är branschledamöterna i nämnden som är mest kritiska till hur en företagare har hanterat en tvist. ”Det där borde företaget ha löst själv”, säger de.

Råd nr 3

Svara när ARN frågar! Om ni inte svarar när ARN begär det så kan det bli så att ARN beslutar till konsumentens fördel utan någon rättslig prövning. Det innebär alltså att konsumenten kan FÅ rätt utan att faktiskt HA rätt. Det gäller också synpunkter på belopp eller tidsutdräkt och enstaka fel.

Råd nr 4

Gör upp! Ofta vinner man så mycket på att komma överens. Det betyder inte att det finns en vinnare och en förlorare, det innebär bara att man når en överenskommelse som båda parter kan leva med och att tvisten tar slut där och då. Det är jobbigt mentalt och tidskrävande och i det flesta fall inte särskilt ekonomiskt att tvista. Företagare ska tjäna pengar inte driva tvister. Principer bör man lägga åt sidan.

Råd nr 5

Undvik dikeskörningar – följ ARN:s rekommendationer! Våra beslut följs i ca 80 % av fallen. Företag i er bransch är dock något sämre på att följa våra beslut. Motorbranschen följer våra rekommendationer i 74 % av fallen. Varför är det så? Ni borde följa våra beslut i 100 % av fallen. Varför inte vara den bransch som har rykte om sig att alltid göra rätt för sig? Det finns mycket att vinna här. Konsumentmakten är stor och den blir allt större. Råd & Rön har sin svarta lista och den får stor uppmärksamhet i media. Media ÄLSKAR svarta listor. Allt hos oss är offentligt och vi får dagligen en mängd frågor från allmänhet och journalister om enskilda företag finns i våra register och vad det är för ärenden.

Men som jag var inne på, ni ska inte ens hamna i ARN, då har ni lyckats som bäst. Och ni som är medlem i en branschorganisation har ju världens möjlighet att få juridisk rådgivning vid en tvist. Och där förutsätter jag att det inte bara handlar om juridik utan också om att vara smidig och försöka hitta lösningar med kunden.