Syftet med arbetsgruppen är att analysera och hitta lösningar när det gäller lack och skadefrågor, säger Bo Ericsson, vd på SFVF.  Diskussionerna är oerhört givande för alla som deltar i gruppen och den samlade kunskapen kommer våra medlemmar till godo.

Arbetsgruppens sammansättning är David Arbajande från Bilplus, Tim Larsson från TL motor, Niklas Svensson från Sonstorp Bil & Skadecenter, Fredrik Andersson från Göteborgs Bilskadecenter Magno, Michael Bergvall och Bo Ericsson från SFVF. – Det finns många års erfarenhet inom arbetsgruppen, säger Bo Ericsson.

Vi hoppas med denna grupp få till ett bättre sätt att arbeta samt finna bättre lösningar än de nuvarande, för att skapa lönsamhet inom skadeområdet på verkstäderna. Datum sattes för nästa möte och man fördelade uppgifter inom olika arbetsgrupper. Vi kommer även arbeta tillsammans med MRFs olika grupper som berör lack och skadefrågor. SFVF har därför utsett vilka som ska vara med i dessa grupper och även i samverkansgruppen på CAB. Nu kan och kommer SFVF arbeta med systematik och en kontinuitet som vi aldrig tidigare haft möjlighet till inom det här området.

Vi ser det som en oerhört stor tillgång att ha dessa arbetsgrupper, eftersom det är ett måste inför framtidens kommande krav på skadeverkstäder och lackverkstäder, säger Bo Ericsson och Michael Bergvall.

Utöver detta har SFVFs däck och skadeansvarige Michael Bergvall fått en utbildning och fördjupad information av och om CAB Group. Michael hade ett späckat schema där även CAB:s uppbyggnad, funktioner med mera presenterades.  – En mycket intressant dag som fyllde på ryggsäcken med mycket värdefull kunskap, avslutar en nöjd Michael.