08-519 475 10 info@sfvf.eu

Från vänster Bo Arnesson, revisor, Jonas Svallvåg, ägare av Kalmar Billackering och Michael Bergwall från SFVF.

Kalmar Billackering är den första certifierade verkstaden i Sverige enligt Eurogarant-standarden. År ut och år in visar Svensk Försäkrings undersökningar att kvaliteten på skadereparationerna behöver förbättras.

– SFVF:s avsikt är att medverka till den största kvalitetsförbättringen som skett på svenska skade- och lackverkstäder. Allt som bidrar till att höja kvaliteten är helt nödvändigt och vi måste arbeta med att höja kvaliteten både på lack- och skadeverkstäder, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

Kalmar Billackering i Nybro drivs av Jonas Svallvåg sedan 1997. Jonas far startade företaget 1979. Företaget har funnits i den nya lokalen i cirka tre år och har dessutom sedan ett och ett halvt år tillbaka även en lackeringsverkstad för tunga fordon med en lackbox som mäter hela 24 meter. Flödet på verkstaden är cirka 2 000 fordon per år.

Eurogarant i korthet:

  • den enda standard som täcker hela fordonets skadeområde – färg och kaross
  • den enda erkända europeiska standarden inom sitt område
  • arbetar med biltillverkarens instruktioner och alla bilmärken
  • är till gagn för bolagets verksamhet genom riktad analys av processer, arbetssätt och kvalitetsstyrning
  • hjälper företaget i optimeringsprocessen och arbetet med att minska kostnaderna
  • bedömer kompetensen hos personal och håller personalutbildning på verkstäderna
  • ger en treårsgaranti på karosseri och två års garanti på lacken
  • används idag av både fria och märkesverkstäder i EU, USA och Japan

– Till skillnad mot en del kontrollsystem som används idag, är Eurogarant ett kvalitets- och miljöledningssystem och det är en väsentlig skillnad, säger Bo Ericsson.