08-519 475 10 info@sfvf.eu

Torsdagen den 24 oktober fick Sveriges Fordonsverkstäders Förening besök av skadeverkstäder, försäkringsbolag och CAB från Island. Frågorna som branschen från Island ställde under mötet var många, berättar Bo Ericsson vd för SFVF. Intresset och upphovet till varför en ny förening startades i Sverige är stort. Frågorna handlade om allt från SFVFs historia, SFVF idag, organisation, SFVFs medlemsantal sedan starten, samarbetspartner, hur vi driver frågor i de olika sektionerna mm. Intresset var även stort vad gäller vårt arbete med myndigheter, verk, politiker, försäkringsbranschen, samarbetspartners, generalagenter med flera.

På Island införs nu Eurogarant och även här ställdes frågor om hur vi arbetar med införandet i Sverige. Samsyn fanns bland deltagarna i mötet; att det bästa vore om det fanns färre eller endast ett system, som kan ersätta alla olika befintliga miljö- och kvalitetssystem. Allt är kostnadsdrivande och de flesta system som används idag är kontrollsystem och inte miljö- och kvalitetssystem, där skillnaderna mellan systemen är stora, säger Bo Ericsson.

Godkänd Bilverkstad, Certifierad Verkstad Bilvårdare, Certifierad Verkstad Husvagnar & Husbilar, Certifierad Verkstad Rostskyddare och Certifierad Verkstad Tunga Fordon imponerade på deltagarna. Att SFVF driver så många projekt och tar ett helhetsgrepp vad gäller förbättringar inom hela branschen, för att säkerställa att kunden ska känna trygghet över att vi uppfyller alla lagkrav imponerade, berättar Ulf Stefansson jurist på SFVF.

Att SFVFs deltagit i arbetet med att ta fram rekommendationer för hantering av elfordon var helt okänt på Island. En detaljerad genomgång gjordes av SFVFs arbete tillsammans med RISE, Volvo, Scania med flera avseende rekommendationer för laddning och hantering på verkstäder, av bärgare och fordonsägare. Riskerna som lätt uppstår med ett krockat fordon, när det gäller litiumbatterier, var okända på Island. Självklart delar vi med oss av all information till våra isländska kollegor, säger Bo Ericsson.

SFVFs medlemskap i Cecra och i AIRC har medfört att vi har tillgång till mycket information om SERMI, vilket var relativt okänt på Island. Även här kunde Ulf Stefansson berätta om uppkomsten till SERMI och utvecklingen framåt. Den 19 november kommer Ulf Stefansson och Bo Ericsson delta i ett nytt möte med Cecra, för att få reda på hur arbetet fortskrider och hur statusen ser ut inom EU. SFVF kommer informera de isländska branschkollegorna om vilka mått och steg som måste vidtas, för att inte överraskas den dag införandet måste ske, avslutar Bo Ericsson.