08-519 475 10 info@sfvf.eu

För den verkstad som ställer sig utanför Sermi kommer det att bli svårigheter i den dagliga verksamheten.

Utan access kan en däckverkstad exempelvis inte släcka TPMS-lampan, en skadeverkstad kan inte programmera in en ny backspegel eller en glasmästare kommer inte kunna kalibrera en kamera efter ett glasbyte.

Sermi är också ett sätt att minimera antalet svarta verkstäder från EU-kommissionens sida.

Sermi, som införs i september 2021, innebär att verkstäder som inte skaffat sig access kommer att få svårt att jobba med nyare bilar. Sermi står för “Forum for Access to Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information” och är ett regelverk där säkerhet är satt i centrum.

I september 2021 är det alltså stopp för icke-auktoriserade verkstäder med att kunna läsa ut information via OBD-uttagen hos fordonstillverkarna. Efter detta datum kommer endast ackrediterade verkstäder och personal ges access.

Bo Ericsson, vd för SFVF, förklarar här lite mer om vad Sermi kommer att innebära.

Förutsättningarna för att bli en SERMI-verkstad är bland annat:

 • Kontroll av den juridiska personen, dokumenterad ägarstruktur, namn på vd och/eller företrädare
 • Kontroll av lista med anställda som är behöriga och som innehar rätt kompetens
 • Kontroll av befintliga försäkringsavtal inklusive ansvarsförsäkring för anställda och egendom
 • Kontroll att verksamhet så att denna inte är föremål för tidigare anmärkningar (exempelvis skatt)
 • Kontroll av bevis på aktivitet inom bilindustrin (till exempel ett medlemskap i en förening, där en bekräftelse kan ske av nationella branschorganisationer)
 • ”Laglig affärsverksamhet” utan anmärkningar i enlighet med nationell lagstiftning (på nationell nivå exempelvis lagkrav inom Godkänd Bilverkstad)
 • Kontroll att den fria verkstaden passerar obligatorisk kontroll som ska ske vart 3 år.

Anställda hos den fria verkstaden:

 • Kontroll av den anställde så att hon eller han inte är föremål för ”missbruk”
 • Kontroll av adress hos den anställde
 • Kontroll av den anställdes namn mot kriminalregistret (vandelsprövning)
 • Kontroll genom att bekräftelse på anställning finns hos respektive anställd
 • Kontroll av ett giltigt landsspecifikaidentitetskort (till exempel ID, körkort, pass)
 • Obligatorisk kontroll vart 3:e år.

– Enligt förordning (EG) nr 715/2007 och förordning (EG) nr 692/2008 avsnitt 2.5 ska fordonstillverkaren ge tillgång till icke säkerhets- och säkerhetsrelaterad reparation och underhåll (RMI) till oberoende operatörer senast i mars 2011. Eller så var i alla fall tanken, säger Bo Ericsson.

Vad är säkerhetsrelaterade RMI?

Sermi, fritt översatt till säkerhetsrelaterad reparation och underhåll, är den tekniska information som kräver mjukvara, funktioner eller tjänster för att reparera och underhålla de mest väsentliga funktionerna som ingår i ett fordon som fordonstillverkaren tillhandahåller för att hindra att fordonet blir stulet, olovligen köras bort eller för att uppfylla bestämmelserna i förordning (EU) nr 692/2008. En EU-förordning för elektroniska systems säkerhet för att skydda motorns styrdon rörande utsläpp samt för att skydda motorkalibreringen mot ändringar och extern manipulation.

Reparation och underhåll av säkerhetsrelaterade funktioner är specifikt idrifttagning av nycklar, uppdatera eller ersätta säkerhetsrelaterade moduler på ett fordon, köp av säkerhetsrelaterade delar för att genomföra en reparation och tillgång till säkerhetsrelaterad reparations- och underhållsinformation.

Idag har elektroniska kontrollenheter (ECU) flera funktioner som inte är separerade från varandra. Det innebär att till exempel ABS-ECU har ytterligare funktioner utöver ABS-funktionen som till exempel säkerhetsrelaterade funktioner. Under omprogrammering av sådan ECU är det bara möjligt att programmera hela ECU eftersom – som ovan nämnts – dessa funktioner inte kan separeras. Följaktligen kräver biltillverkaren ett elektroniskt certifikat av programvara uppdatering av en ABS-ECU.

– När Sermi sjösätts kan en icke ackrediterad och godkänd verkstad inte ens ladda batteriet på en VW Golf eller byta kupéfilter på en Mercedes B-klass enligt uppgifter vi fått från Tyskland, säger Bo Ericsson.

Det åligger respektive biltillverkare att hantera funktioner för reparation och underhåll på ett sådant sätt, att skyddet inte äventyrar den allmänna tillgången till reparation och underhåll av icke säkerhetsrelaterade funktioner.

– Jag har arbetat med Sermi sedan 2004 fram till idag med undantag för något år i startskedet av SFVF. Tanken var att Sermi skulle sjösättas 2011 men det är komplicerat och allt har fördröjts till september 2021. Självklart kan reglerna för att få tillgång till all teknisk information ändras, men i skrivande stund gäller det här. Fria verkstäder som redan är med i SFVF och arbetar för att bli en Godkänd Bilverkstad har nu en klar fördel jämfört mot alla andra verkstäder. Idag är jag glad över att ha arbetat med Sermi i snart 15 år – vi har den kunskap som krävs för att stötta och informera våra medlemmar, säger Bo Ericsson avslutningsvis.