08-519 475 10 info@sfvf.eu

Räddningsledaren frågade; – Finns det regler för att gasbilar skall vara märkta? Finns det regler att det skall upplysas om att det finns gasbilar i tex garage, på en verkstad eller motsvarande?

SFVF har lagt ett förslag på att metangasfordon bör vara märkta med en färg på exempelvis nummerplåten, säger Bo Ericsson vd på SFVF. Han fortsätter; – Vi vet att MSB och Transportstyrelsen diskuterar den frågan nu. För Räddningspersonal vore det bra att synliggöra att det finns gas- eller elfordon på en verkstad. Det är märkligt att det finns krav på märkning om en verkstad har gastub/er och var de är placerade, men att samma krav inte gäller när det står flertalet gasfordon inne på verkstaden, säger Bo Ericsson. Det bör även vara tydligt utmärkt då det står gas- eller elfordon i en garagelänga eller i ett bostadshus. Det kan vara extra viktig information för Räddningstjänsten när fordon står under jord. MSB startar nu ett projekt som SFVF är med i, som handlar om metan/vätgasfordon och trånga utrymmen. Där kommer vi föreslå att en ny ISO standard som heter 178 40 införs i Sverige, avslutar Bo Ericsson.