Kvalitet & Miljöledningssystem

 

Förutom Godkänd Bilverkstad som SFVF och MRF har tagit fram tillsammans, har SFVF Certifierad Verkstad och det Europeiska kvalitetssystemet Eurogarant (Sweden).

 

Certifierad Verkstad

  • Denna kravstandard är framtagen av SFVF (Sveriges Fordonsverkstäders Förening).
  • Ledningssystemet innehåller krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd samt medarbetares kompetensutveckling.
  • Företagen skall också följa de lagar och föreskrifter som finns i Sverige.
  • Certifierad Verkstad är ett samlingsnamn för olika verksamheter inom motorfordonsbranschen.

Eurogarant