08-519 475 10 info@sfvf.eu

– Kravet på kvalitetshöjande åtgärder för att säkerställa kvaliteten vid köp av begagnad bil är ett måste.

Det säger Bo Ericsson, vd för SFVF och ledamot i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som beslutat att införa Certifierad Fordonstestare.

– I och med den ökande andelen missnöjda bilköpare av begagnade bilar, att SFVF:s medlemmar utökar med bilhandel, allt fler ärenden i ARN och att konsumenttrycket ökar, känner vi att vi måste agera, säger Ulf Stefansson jurist på SFVF.

SFVF kommer stegvis att införa tjänsten Certifierad Fordonstestare för att bilköpare ska få ett tryggare köp. Snart startar pilottesten och i augusti kommer tjänsten att vara tillgänglig för alla fordonshandlare.

– Förutsättningarna är att en Certifierad Fordonstestare har rätt utbildning och arbetar på en Godkänd Bilverkstad eller en som är på väg att bli Godkänd Bilverkstad, säger Bo Ericsson.

En Certifierad Fordonstestare är en utbildad mekaniker, som går en utbildning under två dagar hos Training Partner. Är man redan fordonstestare är utbildningen för att få sin certifiering tre dagar. Certifiering kommer att ske var 36:e månad för att säkerställa kvaliteten. Om fordonstestaren avslutar sin anställning dras certifieringen in och ny certifiering måste ske hos nya arbetsgivaren som måste vara Godkänd Bilverkstad.

– Syftet med kursen är att alla ska ha samma bedömningsgrunder, förstå och kunna Konsumentköplagen med mera, säger Ulf Stefansson.

Genomförandet av testerna sker i en Godkänd Bilverkstad-version av det populära testsystemet Handlarbudet InternalCars.

– Systemmässigt är vi helt klara. Vårt system är idag Sveriges största system för test och hantering av begagnade fordon ute hos fordonshandlarna. Vi är glada att få vara med och höja kvaliteten till nya nivåer, säger Karl Vilhelm Lundin, vd på InternalCars.