08-519 475 10 info@sfvf.eu

Ny tidning vid årsskiftet – Fordonsproffs

Nu ersätter SFVF sitt nyhetsbrev med en tryckt tidning och digitala artiklar öppna för alla. Tidningen, får namnet Fordonsproffs: Din branschtidning från Sveriges Fordonsverkstäder. SFVFs sista nyhetsbrev utkommer den 17 december. Tidningen kommer ut två gånger per år...

SFVF:s företagsenkät är guld värd!

SFVF i samverkan med Verkstadsföretagarna skickade i oktober ut en enkät till medlemsföretagen med 11 frågor under rubriken: Rekrytering, utbildning och kompetensutveckling inom fordonsbranschen. 55 medlemsföretag svarade och har lämnat över 300 synpunkter och förslag...