Medlemsavgifter

Vad kostar medlemskapet?

Medlemsavgiften bygger på olika element i medlemskapet och på verkstadens storlek.

Medlemsavgift för 2021

Antal anställda Bruttoavgift
1 – 4 4200 I bruttoavgiften ingår medlemsavgift på
200 kr, denna är momsfri.
5 – 9 5750
10 – 19 8500
20 – 49 12400
50 – 99 38700
100 eller fler Be om offert

För medlemsinformation, kontakta:

 

Claes Åström, VD
Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Alströmergatan 18
112 47 Stockholm
claes.astrom@sfvf.eu
Tel: 08-519 475 20
Administrativa frågor som rör medlemskap, kontakta:
Sandra Norman
Administrativ Chef
Direkt 08-519 475 12
sandra.norman@sfvf.eu