Medlemsavgifter

Vad kostar medlemskapet?

Medlemsavgiften bygger på olika element i medlemskapet och på verkstadens storlek.

Medlemsavgift för 2020

Antal anställda Bruttoavgift
1-4 mek 4100 I bruttoavgiften ingår medlemsavgift på
200 kr, denna är momsfri.
5-9 mek 5650
10-19 mek 8400
20-49 mek 12300
50 eller fler mek 38000

För medlemsinformation, kontakta:

Bo Ericsson, VD
Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Alströmergatan 18
112 47 Stockholm
bo.ericsson@sfvf.eu
Tel: 08-519 475 10
Administrativa frågor som rör medlemskap, kontakta:
Sandra Norman
Administrativ Chef
Direkt 08-519 475 12
sandra.norman@sfvf.eu