Medlem

Medlem hos SFVF

Som du kan se på de här sidorna är ett medlemskap i SFVF en garanti för en lång rad konkreta förmåner, övergripande hjälp och ett anseende som en verkstad av högsta kvalitet, kompetens och pålitlighet.

Du får stöd, hjälp, förespråkare, juridisk hjälp och utbildning. Du får IT-stöd, försäkringar, ekonomiska fördelar och fördelarna av en samlad köpkraft.

Så det är egentligen inte mycket att fundera på.

Bli medlem i SFVF.

För att bli medlem i SFVF krävs att man tillämpar Verkstadens reparationsvillkor och följer Allmänna  Reklamationsnämndens beslut.

Välkommen till SFVF!