Välkommen till
Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Sveriges Fordonsverkstäders Förening – SFVF

För våra medlemmar och branschens bästa är det vår plikt att anmäla och driva de frågor som vi anser strider mot lag, branschpraxis och andra orättvisor.
SFVF kommer alltid driva dessa frågor eftersom alternativet är att vår medlem kanske inte längre kan driva sin verksamhet.

SFVF jobbar ständigt med att skapa de absolut bästa förutsättningarna för att du ska kunna bedriva din verksamhet med rättvisa villkor. Detta gör vi inom service, däck, lack, plåt, glas, reparationer, rekonditionering och tunga fordon. Detta gäller såväl fria som auktoriserade verkstäder, stora som små.

I vår förening står alltid medlemsnyttan  i centrum och här på vår hemsida kan du läsa mer
om oss på SFVF och vad vi gör för dig och din verksamhet. Du ska som medlem i SFVF
alltid känna dig trygg med att föreningen lägger all den tid som finns till till att skapa de allra bästa förutsättningar som går att uppbringa för dig och din verksamhet.

Saknar du något eller har några andra funderingar är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.
I menyn ovan hittar du våra kontaktuppgifter.

Bo Ericsson - SFVF

PRESSMEDDELANDE
SAMVERKAN MOT BILDELSSTÖLDER
Logotype kylutbildningar
Klokkerhom SFVF
VB Teknik
Preqas SFVF
EvoTech SFVF
Promeister SFVF
KGK Acedemy logotype
Godkänd Bilverkstad
Klar OK SFVF
CvZ Utbildningar
First Stop SFVF
DEKRA SFVF
Nav 1 logotype
Försäkrings Kompetens  SFVF
Vericate SFVF
Visma Inköp SFVF
Digital servicebook