08-519 475 10 info@sfvf.eu

SFVF har gett ut en ny allmän vägledning för olika arbeten som en fordonsverkstad kan och har rätt att utföra. Som förening får vi mängder av frågor från både verkstäder och konsumenter, samtidigt som vi märker av en allt större okunskap i den information som vissa verkstäder ger bilägare.

Alla jobb som verkstaden utför utgår alltid från fackmässighetskraven i enlighet med konsumenttjänstlagen. Övriga lagkrav som ställs på verkstaden bottnar mycket i det arbetsmiljöansvar som verkstaden har gentemot sin personal. 

Nu presenterar SFVF en allmän vägledning kring de spelregler, rättigheter och skyldigheter som en verkstad har att förhålla sig till.

Förutom vilka verkstäder som får göra vilka typer av jobb, redogör vi också kort för vilka jobb som utöver allmän fackkunskap kräver utökad kunskap i form av specifik utbildning och/eller tillstånd. Vägledningen har bland annat stämts av med en bilfabrikant för att säkerställa att den är korrekt.

Här hittar du vägledningen!