08-519 475 10 info@sfvf.eu

I samband med bilsalongen i Genève samlades en rad branschorganisationer från hela världen under ledning av Cecra, European Council for MotorTrades and Repairs. Fokus låg på att diskutera framtiden för verkstäder och bilhandel och de problem som uppstår när det gäller tillgång till data och den uppkopplade biltekniken.

Under dagen framkom det tydligt att data som genereras och används av den anslutna bilen är stora och att det är viktigt att dessa data används och överförs på ett säkert sätt som skyddar konsumentens integritet. Utbudet av nya tjänster som kan erbjudas baserat på telematiksystemen i fordon är potentiellt brett och går från trafikinformation till information om bränsle- och laddstationer för reguljära och alternativa bränslefordon, hantering av gatuparkering, användningsbaserade försäkringssystem samt när det gäller fordonsförsäljning och fjärrdiagnostik och underhåll.

I Europa har Cecra kämpat med OEM-företagen och de europeiska politiska myndigheterna för att få till stånd konkurrens på lika villkor som garanterar lika tillgång till data som genereras för alla marknadsaktörer. I exempelvis USA är den nuvarande debatten i stor utsträckning centrerad kring OEM och ständigt ökande krav på konsumentdata från återförsäljare, och hur dessa data skyddas och används.

Även om dessa problem och dess olika konsekvenser uppfattas på olika sätt i olika delar av världen, är alla återförsäljarorganisationer överens om att återförsäljare och tillverkare bör fortsätta att arbeta tillsammans för att sätta kunden i första hand.

I Europa delar många företrädare för bilhandeln och reparationsmarknaden de problem som Cecras president Jean-Charles Herrenschmidt sammanfattar:

– Återförsäljare har spelat en central roll på eftermarknaden under de senaste decennierna. Men vem kommer att se till att de i framtiden kommer att hålla sitt förhållande till sina kunder om de inte kommer att kunna hitta tjänster och ha rättvis tillgång till data? Tekniska lösningar i de nya telematiksystemen inom fordon måste hittas hos alla parter och åtgärder måste vidtas för att komma bort från det problematiska status quo som råder i branschen.

– Ett mycket givande och viktigt möte, konstaterade Bo Ericsson och Ulf Stefansson från SFVF som var på plats.