08-519 475 10 info@sfvf.eu

Har ni fortfarande inte skapat några rutiner eller information till era kunder i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR)?

Här finner ni generell GDPR-information från SFVF. Denna information ska ses som en vägledning och kan användas för att informera era kunder på exempelvis er webbplats. Det är även viktigt att ni skapar era egna interna rutiner för att kunna efterleva den nya dataskyddsförordningen och det ni publicerar på er webbplats.

Genrellt kunddokument från SFVF (190117)