08-519 475 10 info@sfvf.eu

Utbildning

Tillgänglig kompetensutveckling/utbildning:

SFVF har ingått ett samarbetsavtal med Training Partner som utbildningspartner. Våra medlemmar erbjuds följande utbildningar:

Klicka på utbildningarna för att bli hänvisad till Training Partner där du finner detaljerad information om respektive utbildning.

 


I samarbete med Sinf erbjuder Verkstadsföretagarna utbildningar i Arbetsmiljö och Arbetsrätt

Utbildningsledare från Sinf: Alexander Clomén, Chefsjurist eller Vanessa von Zweigbergk, Bolagsjurist.

Utbildningarna startar kl. 17.00 och slutar kl. 21.00. Smörgås och kaffe serveras från kl. 16.30

Medlem i Verkstadsföretagarna: Pris 2000 kr exkl. moms
Icke medlem i Verkstadsföretagarna: Pris 3000 kr exkl. moms

Arbetsmiljö – Innehåll 

 • Hur ska man konkret ta tag i sitt SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och OSA (organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete) arbete?
 • Vad händer om man inte har skyddsombud?
 • Får arbetsmiljöverket komma helt oannonserat på inspektion?
 • Vad är skillnaden mellan en sanktionsavgift och böter?
 • Vad ska jag göra åt min envisa anställde som vägrar använda föreskriven skyddsutrustning?
 • Kan jag som verkstadschef personligen få böter om jag missar att rapportera exempelvis ett tillbud?

Arbetsrätt – Innehåll

 • Jag är osäker på hur mycket jobb jag kan erbjuda – vilken anställningsform ska jag använda?
 • Min anställde är beroende av energidryck – hur ska jag hantera det?
 • Mina anställda klagar på en persons hygien – hur tar jag tag i det?
 • Hur många varningar krävs det innan man kan säga upp någon?
 • Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?
 • Vad händer om mina anställda slåss efter arbetstid?
 • Jag och min arbetstagare kommer inte överens om förläggning av semester – vad gäller?
 • En av mina anställda vill ha tjänstledigt för att plugga, måste jag godkänna det?

För ytterligare information gå till:

 


 

Utbildning i Verkstadsjuridik för fordonsverkstäder, fordonslärare och konsumentvägledare

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta som servicerådgivare, verkstadschef, servicemarknadschef och Konsumentvägledare.

Utbildningen ger dig kunskaper i praktisk kundhantering och grunderna i Konsumenttjänstlagen och Konsumentköplagen. Med dina nya kunskaper får du nöjdare kunder, då du på ett tryggt och professionellt sätt kan möta kunden när ni har olika uppfattningar. Genom utbildningen får du förståelse kring din/verkstans roll och det ansvar du har som anställd. Du får verktyg och kunskap som du direkt kan använda i ditt dagliga arbete.

Innehåll

 • Konsumenttjänstlagen, Verkstadens reparationsvillkor, Allmänna krav på verkstadsarbeten, Beställning av reparation/service, Prisuppgift, Försäkringsskador, Garantiarbeten, Tilläggsarbete, Förvaringsansvar, Garantier och Påföljder vid fel
 • Försäljning av reservdelar
 • Hur fungerar Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Utbildningsledare från SFVF: Bo Ericsson eller Ulf Stefansson

Smörgås och kaffe serveras från kl 16.30

Utbildningen startar kl 17.00 och slutar kl 21.00

Medlemspris: 1200 kronor inkl Verkstadshandboken (juridisk vägledning för verkstäder)
Icke medlem: 1700 kronor inkl Verkstadshandboken (juridisk vägledning för verkstäder)
Fordonslärare/Konsumentvägledare: 1200 kronor inkl Verkstadshandboken

Vänligen notera att anmälan är bindande. I händelse av avbokning senare än 3 veckor före kurstillfället eller uteblivet deltagande, kommer vi fakturera halva utbildningskostnaden.

Bekräftelse skickas per email efter mottagen anmälan.

Kallelse skickas per email ca 2 veckor innan utbildningstillfället.

Vid färre än 10 anmälda deltagare kan utbildningen ej genomföras och kommer att ställas in. Om detta skulle bli aktuellt, meddelas detta senast 2 veckor innan planerat utbildningstillfälle.

Utbildningsorter och datum

Malmö               den 28 februari, 2019

Östersund        den 13 mars, 2019

Skövde              den 28 mars, 2019

Uddevalla         den 2 april, 2019

Sundvall            den 16 april, 2019

Norrköping      den 7 maj, 2019

Eskilstuna         den 8 maj, 2019

Om du har några frågor, kontakta gärna Pia Ericsson; email pia.ericssson@sfvf.eu
eller tel 08-519 475 17

Frågor om utbildningens innehåll kan ställas till:

Välkommen med din Anmälan till pia.ericsson@sfvf.eu

Ladda ner och fyll i anmälningsblanketten » 
Antalet platser är begränsade, så anmäl dig nu!