08-519 475 10 info@sfvf.eu

Det var stort intresse vid en föreläsning om riskerna med gas- och e-fordon för Stockholms läns trafikpoliser – aktualiserat efter den svåra gasbussolyckan i Stockholm nyligen.

Tommy Carnebo från Brandkåren och Bo Ericsson från Sveriges Fordonsverkstäders Förening föreläste i tre timmar för trafikpoliser från Stockholms län.

Det ställdes många frågor under föreläsningen och det man främst ville veta var varför det har varit så lite information om riskerna. Poliser är utsatta eftersom de ofta är de första som kommer fram till en olycka.

– Men det är också mycket stora risker för till exempel bärgare som transporterar bilarna. Kunskapen om risker med gas- och e-fordon är alldeles för låg, säger Bo Ericsson.

Oerhört många människor berörs dagligen av dessa risker och därför har SFVF startat SäkerhetsGruppen för Fordon (SGF).

– Förutom ett antal föreläsningar kommer vi att kartlägga riskerna för varje kategori som berörs. Därefter kommer vi ta fram förslag alternativt uppsöka rätt myndighet för att få till förbättringar. Vi kommer också att ha ett antal föreläsningar för politiker med flera och vi hoppas att detta kommer bidra till att intresset för riskerna får ökad uppmärksamhet. Den tekniska utvecklingen går fort och vi hänger inte riktigt med alla gånger, säger Bo Ericsson.