08-519 475 10 info@sfvf.eu

Syftet med SFVFs inbjudan är att föra samtal med kedjor och utbildningsföretag för att utarbeta en branschstandard vad gäller lägsta krav på kompetens. En av anledningarna till mötet är att branschen får väldigt många frågor kring elfordon. Både serviceverkstäder och skadeverkstäder är i behov av riktlinjer hur de här frågorna ska hanteras. Att diskutera behörighet för alla som arbetar med elfordon när det gäller bussar, lastbilar och personbilar är nödvändigt, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

Ingen ska behöva omkomma eller skadas allvarligt, när elfordon repareras, på grund av okunskap. När vi väl har en standard på ”plats” kan den även användas av andra som kommer i beröring med elfordon, anser Bo Ericsson vd på SFVF.

Diskussionen fördes kring att varje anställd har en nivå;
Nivå 0 = informativ del.
Nivå 1 = Vad är konsekvenserna med ett starkströmssystem.
Nivå 2 = Kunskap att kunna avgöra ett batteris tillstånd. Innehåller ett kunskapsprov.
Nivå 3 = (ett fåtal personer) Då får man jobba med spänning. Tidskrav på gul nivå samt riskanalyser.
Nivå ”4” Produktspecifik utbildning = De som utvecklar produkter (programmerare). Riskanalys måste göras innan batterier sätts in i bilen.

Inom en snar framtid startar vi ett projektarbete i syfte att ta fram ett förslag på lägsta nivå för olika personer som berörs, på exempelvis en verkstad. Från APL elever till tekniker som finns på verkstaden, avslutar en nöjd Bo Ericsson.

Branschsamtalen hölls hos SFVF i Stockholm.