08-519 475 10 info@sfvf.eu

Sveriges Fordonsverkstäders Föreninghar inlett samarbete med Branschkontroll för att kontrollera Certifierad Verkstad Bilvårdare.

– Det innebär att Branschkontroll på kort tid har godkänts som kontrollföretag för branschens två gemensamma kvalitetsdokument – Eurogarant och Certifierad Verkstad Bilvårdare, säger Bo Ericsson, vd för SFVF.   

– Inom våra led finns en ökad efterfråga på kvalitet och miljöledningssystem. Efter en analys av marknaden visade det sig att det fanns önskemål om en egen standard. Vi kommer att fortsätta utveckla branschen inom de olika sektionerna som är våra medlemmar. På Konsumnetvägledardagarna gjorde vi en avsiktsförklaring och den har vi för avsikt att genomföra under hösten. Med SFVF:s samlade kompetens inom allt som berör verkstad och erfarenhet från myndigheter, departement och verk kommer vi ta fram fler standards, säger Bo Ericsson och avslutar:

– På så sätt vill SFVF tillsammans med sina 2 300 verkstäder höja statusen i vår bransch.