08-519 475 10 info@sfvf.eu

 – SFVF startades 2013 för att tillvarata verkstädernas intressen. Under de här fem åren har vi vuxit till att bli Nordens största fordonsbranschförening vilket visar att behovet var större än vad många förväntat sig, säger Bo Ericsson, vd för SFVF.   

– Med SFVF:s samlade kompetens inom allt som berör verkstad och erfarenhet från myndigheter, departement och verk har vi för avsikt att höja kvalitén i hela branschen, säger Ulf Stefansson, jurist på SFVF, och fortsätter:

– Efter vår samlade bedömning av behovet, fann vi att intresset av olika certifieringar är stort. Vi har nu tillsammans med våra medlemmar startat arbetet med att skapa en egen standard till tunga fordon.

Standarden är en förlängning av den internationellt erkända skadestandarden Eurogarant som nu också införs på skadeverkstäder. På Konsumnetvägledardagarna i maj offentliggjordes delar av SFVF:s avsikt för Konsumentvägledare från 290 kommuner, Regeringsföreträdare, Konsumentverket, Sveriges Konsumenter, Hallå Konsument med flera.

– Tunga fordon har i princip alltid en juridisk ägare, men krav på kvalitet och miljöledningssystem är alltid något som kunden förväntar sig oavsett om kunden är juridisk eller fysisk, säger Bo Ericsson.