08-519 475 10 info@sfvf.eu

Benny Wallin från Sveriges Fordonsverkstäder har träffat chefen för Europeiska Socialfonden, Anna-Lena Wettergren-Wessman, och diskuterat ett fondprojekt från Europeiska Socialfonden. Det handlar om att få resurser för att både kompetensutveckla personalen vid våra verkstäder och nyutbilda personer som idag går arbetslösa till ett jobb inom motorbranschens verkstäder.

– Ytterligare ett steg för verkstäders bästa, säger Bo Ericsson, vd för SFVF och ordförande i Verkstadsföretagarna.

– Som företrädare för två branschföreningar kan jag inte annat än vara glad och lycklig över våra medarbetare. Att jag inte sitter still vet de flesta idag – att våra medarbetare är minst lika engagerade kanske inte är lika känt, säger Bo Ericsson och fortsätter:

– Fondprojektet är en nödvändig insats för att hjälpa våra företag att få tag på ny anställningsbar personal och att kompetensutveckla sina egna.

SFVF och Verkstadsföretagarna kommer göra vad man kan för att stödja och även utbilda i ESF-projektet.

– Samtidigt kommer vi att påverka och arbeta för att den låga andelen kvinnor (sju procent) vid våra verkstäder ökas. Det här projektet, som rör Skåne och Blekinge, kommer att kräva andra leverantörer inom personalrekrytering, Arbetsförmedlingen och utbildningsföretag, säger Bo Ericsson.

– Vi kommer under sommaren att färdigställa en ansökan och hoppas på att under nästa år få tilldelade medel, säger Benny Wallin som också är projektledare.