08-519 475 10 info@sfvf.eu

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Verkstadsföretagarna deltog på fredagen i en konferens med bland andra gymnasie- och kunskapsministern Anna Ekström. Temat för den nationella konferensen var lärlingsutbildning och kompetensförsörjning.

– Att för första gången få företräda både Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Verkstadsföretagarna på en sådan viktig konferens med ministern är bra för fordonsbranschen, säger Bo Ericsson som är vd för SFVF och ordförande för Verkstadsföretagarna.

Att kunna branschen till 100% är en förutsättning för att kunna vägleda och påverka politiker och myndigheter inför viktiga utbildningsbeslut in i framtiden. Att beslutsfattarna ofta är akademiker är bra i vissa avseenden, men det bästa är en erfarenhets- och kunskapsmix mellan det praktiska och teoretiska på verkstaden är bäst.

– Tyvärr har det i allt för många yrkesutbildningar varit slagsida åt det teoretiska innehållet i alldeles för många år och det lider branschen av i dag. Det är också ett av skälen till att Verkstadsföretagarna startades, säger Bo Ericsson.

Som exempel på teoretisk dominans kan nämnas att väldigt få handledare följer eller konkret kan tolka innehållet i fordonsutbildningens kurser, under elevernas APL (praktik) på företag. Ett annat exempel på teoridominans är de kontroller Gymnasieinspektionen gjort vid Fordons- och transportprogrammet, där man helt ignorerat att bedöma utbildningskvaliteten på skolornas verkstäder och lärarkompetens. Helt stick i stäv med vad motorbranschen vill prioritera i en yrkesutbildning.

– Vår branschnärvaro i både beslutande och rådgivande organ är mycket viktig för att implementera branschföretagens prioriteringar i kursplaner och i skolornas praktiska skolmiljöer, säger Bo Ericsson.

På konferensens agenda diskuterades även andra frågor. Vad betyder lönen för motivation, prestation och relationen till arbetsplatsen? Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström beskrev fakta om gymnasial lärlingsutbildnings och vilken betydelse den har i svensk yrkesutbildning. Hur ska vi lyfta lärlingsutbildningen? Deltagarna fick även ta del av norska erfarenheter av lärlingsutbildning genom Anna Tønder Hagen, forskare FAFO, Norge.

– Vi kommer även ha samtal om lärlingsutbildningens möjligheter för Sverige när det gäller kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden, säger Bo Ericsson.

Andra deltagare var Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör, Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv, Erik Nilsson, statssekreterare Utbildningsdepartementet, och Lotta Naglitsch, föreståndare för Skolverkets lärlingscentrum.

– Att jag och Benny Wallin, som är utbildningsansvarig på Verkstadsföretagarna och som har lång erfarenhet av lätta och tunga verkstäde,r var inbjudna är bra. Vårt uppdrag var inte bara att ställa frågor utan ännu viktigare att för deltagarna och talarna kunna beskriva branschen, dess utveckling, hoten och vilka fantastiska framtidsmöjligheter det idag finns.

– Tyvärr finns det ofta konferensdeltagare som aldrig har arbetat på en verkstad och som då lätt kan förvränga bilden av en modern bilteknikers vardag. Vi är övertygade om vikten av en kunskapsmix hos branschrepresentanterna som har till uppgift att beskriva branschen för våra politiker och beslutande på Skolverket tycker vi, säger Bo Ericsson.