08-519 475 10 info@sfvf.eu

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Verkstadsföretagarna träffar regeringsföreträdare i december för att diskutera alternativa lösningar för framtidens yrkesutbildningar.

– Det var efter ett brev vi skickat till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson som SFVF och Verkstadsföretagarna nu som enda branschföreningar blivit inbjudna till ett viktigt möte på regeringskansliet i december. Vi kommer att diskutera hur man så snart det är möjligt kan hitta ekonomiska förutsättningar för att starta olika mekaniker- och teknikerutbildningar till branschen, säger Bo Ericsson, vd för SFVF.

SFVF:s och Verkstadsföretagarnas syfte är att hitta bidrag som i dag kommer från staten, näringslivet och LO och som går att omfördela till exempel från olika typer av yrkestävlingar och arrangemang.

– Därför startar vi också en undersökning för att med ett statistiskt underlag kunna diskutera dessa frågor på kommande möte. För vi vet att branschen snabbt vill utveckla nya och moderna modeller av yrkesutbildningar, 100 % verkstad. En stor del av våra 2 300 medlemsverkstäder uttrycker att personalkrisen skapar företagsnedläggningar och bromsar utvecklingen. Därför kommer SFVF och Verkstadsföretagarna att göra allt som står i vår makt för att snabbt starta utbildningar av främst vuxna och arbetslösa med tidigare arbetslivserfarenhet, säger Bo Ericsson.