08-519 475 10 info@sfvf.eu

Sveriges Fordonsverkstäders Förening har sedan länge verkat mot att företag och privatpersoner fyller ett fordons AC-system (klimatanläggningar) med brandfarlig propan –propan som importeras och säljs av en del företag på den svenska marknaden.

– Att fylla ett fordon med propan istället för köldmedium är farligt då bilen inte är gjord för den här typen av brandfarlig vara. Detta framgår också klart och tydligt av fordonets typgodkännande inom EU, säger Bo Ericsson, SFVF:s vd.

Sjöbo kommun har nyligen beslutat att påföra en privatperson boende i kommunen en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor. Detta på grund av att personen har utfört läckagekontroll och påfyllning av gas på mobil utrustning som innehåller f-gaser utan att inneha certifiering för kyl- och värmeutrustning. Miljösanktionsavgiften har tagits ut med stöd av 30 kap miljöbalken (SFS 1998:808) samt 9 kap 21 § punkt 1 förordningen (SFS 2012:259) ta ut miljösanktionsavgifter.

– Vi anser att import och försäljning av propan, samt hantering och påfyllnad av propan, där syftet är att fylla på ett fordons AC-system strider mot Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, säger Bo Ericsson.