08-519 475 10 info@sfvf.eu

Onsdagen den 16/10 besökte Michael Bergvall från SFVF CAB day, tillsammans med TL motor och ca 180 andra besökare.

Dagen inleddes med Nulägesanalys av CABAS/CAB plan, tidsstudier och analys.

Därefter fick deltagarna en föreläsning om hur man kan effektivisera skadeprocessen med nyckeltal och uppföljning.

Deltagarna var indelade i 2 grupper så under tiden den ena gruppen lyssnade på föreläsningen, besökte den andra gruppen utställningshallen.

Där visade CAB sina program och metoder. Man hade också placerat in en bilbana, där de som kände sig manade fick köra.

Efter lunch så var det dags för en mycket intressant föreläsning runt Lean&operational excellence med Niklas Modig. Här berättade Niklas bland annat om sina år tillsammans med Toyota i Japan.

Niklas fick nog upp ögonen på de flesta av oss, med sina argument och påstående kring vissa faktorer man bör tänka på gällande effektivitet. Mycket bra och inspirerande.

Därefter lite kring skadereparationer i framtiden som senare avslutades med AW och middag för de som stannade kvar. En bra och lärorik dag tyckte nog de flesta, avlutar Michael Bergvall.