08-519 475 10 info@sfvf.eu

Det var framför allt en fråga som var i fokus på Ynnors elbilsdag: regeringens planer på 2,5 miljoner el- och gasfordon till 2030 kan på ett ögonblick gå om intet!

– Jag ville inte skrämma upp deltagarna, men vi måste beakta och förebygga alla risker, säger Bo Ericsson, SFVF:s vd, som var en av föredragshållarna på Ynnors stora elbilsdag.

SFVF:s ansvar som branschförening är att tillvarata medlemmars intressen och säkerställa att ingen skadas eller dödas i onödan.

– Det handlar om våra medlemmars anställda och nödvändigheten att ta ansvar för alla i branschen – oavsett om de är med i SFVF eller inte. Vi kommer nu att arbeta fram riktlinjer och en standard för branschen tillsammans med forskare och Säkerhetsgruppen för Fordon (SGF). I höst kommer vi tillsammans med SGF ha en branschdag och mer om det kommer efter semestrarna, säger Bo Ericsson.

Under heldagsseminariet som Ynnor arrangerade gav inbjudna talare olika perspektiv på vad innehavet av elbilar innebär för vagnparksägare. Det handlade bland annat om att laddbilar i vagnparken ger nya administrativa utmaningar, restvärdet, övergången till en fossilfri vagnpark och mycket mer.

– En annan viktig programpunkt var hur olika laddningsstolpar ska placeras, men även det har vi redan svar på. Vårt samarbete inom SGF med bland annat forskare från RISE och Södertörns Brandförsvarsförening har gett svar på många frågor, säger Bo Ericsson.

Många funderar på om man ska våga åka gasbuss, köpa en elbil, var ska man parkera, varför sopbilar brinner och exploderar, var ska man placera elstolpar för laddning med mera.

– Ska vi vara rädda för att köpa en el- eller gasbil, var en fråga. Mitt svar var nej – absolut inte, säger Bo Ericsson.

Det sker färre olyckor med gas- och elfordon än med bilar med konventionella bränslen.

– Samtidigt finns det inte så många jämfört med de som drivs av fossilt bränsle. Vad händer med säkerhetssystemet vid en kollision? Idag görs över 600 000 skadereparationer – vad händer då med säkerhetssystemet? Vi vet också att om en PU (exempelvis en airbag) löser ut, är utgångspunkten att batteriet är skadat. Det kan leda till kortslutning, men det är inte många som känner till det, säger Bo Ericsson och fortsätter:

– Vi är i lärofasen nu. Det kan snabbt övergå till en rädsla eftersom för få känner till riskerna med gas- och elfordon. Den kunskap som vi besitter om dessa fordon är unik. Det var en del bilutställare och leverantörer med idag, men kunskapen och informationen vi föreläste om var helt ny. Det känns bra att vi kan göra medlems- och branschnytta. Jag fick ta emot flera tack via messenger, Facebook och Linkedin från deltagarna som var generalagenter, vagnparksägare med flera.

En sak är helt klar: kunskapsbristen måste minimeras hos samtliga.

Samtidigt märks det att infrastrukturen inte hänger med när det byggs tunnlar, p-hus, affärscentrum under och över mark. SGF:s expertgrupp konstaterar, att om vi inte gör något för att säkerställa att kunskapen ökar markant, kommer regeringens mål om att 2,5 miljoner bilar ska vara gas- eller e-fordon 2030 rasa ihop som ett korthus efter en olycka.

– Det är allvar nu. Vem vågar åka gas- eller elfordon efter att nästa olycka skett, kanske med många människor som brunnit inne eller avlidit av frätskador efter en batteribrand, avslutar Bo Ericsson.