08-519 475 10 info@sfvf.eu

För några år sedan startade SFVF föreläsningar om Praktisk Bilverkstad. Upprinnelsen var att en domare i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ställde en fråga till Bo Ericsson, vd för SFVF.

– Nu pratar du om MOST-nätverk och CAN-nät. Jag har inget körkort och har aldrig öppnat en motorhuv på en bil. Vad är det du pratar om? frågade domaren mig, säger Bo.

– Under några år har vi haft föreläsningar för myndigheter, Konsumentverket/Hallå Konsument, förre konsumentministern Per Bolund, Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentvägledare med flera. Intresset för vår bransch och teknikutvecklingen inom den är stort, vilket förstås är glädjande, säger Bo Ericsson.

För ett par veckor sedan var det dags för den nytillträdde konsumentministern Ardalan Shekarabi att få en föreläsning om fordonens tekniska utveckling. Frågorna var många, vilket verkligen visar på ett stort engagemang från ministerns sida.

– Under föreläsningen hann vi även förklara för ministern vilka problem det innebär för branschen att man endast har två veckor på sig att montera på sommarhjulen, säger Bo Ericsson.

SFVF tog tillfället i akt att informera om Eurogarant, Certifierad Verkstad och Godkänd Bilverkstad. Ministern var positiv till SFVF och engagemanget för att trygga bilägares köp av tjänster. Det var även en del frågor kring ARN och det stadigt ökande antalet anmälningar man tar emot.

Efter att ha presenterat den senaste statistiken från ARN, berättade SFVF:s jurist Ulf Stefansson att det är få som känner till att 60 procent av alla ärenden inom motorområdet, handlar om köp av begagnad bil. Ardalan Shekarabi, som för övrigt är jurist och har ett stort intresse för konsumentjuridik, uppskattade branschens arbete i ARN, men hade samtidigt många frågor om hur problemen kan stävjas.

Föreläsningen avslutades med en rundvandring på Veho Bils service- och plåtverkstad under guidning av Håkan Schou. Ardalan Shekarabi var nära att börja mecka när han kom in på verkstaden.

– Det är kul med bilar, sade en nöjd minister.

Besöket på Veho Bil avslutades med frågor och funderingar om gasfordon och olyckorna som har skett under det senaste året.

– Det känns bra att vi hade svar på alla frågor från ministern, säger Bo Ericsson med ett leende.