08-519 475 10 info@sfvf.eu

Går det att avtala bort personligt ansvar med tidredovisning i personalliggare?

– Det är en av många frågor som vi har fått med anledning av den nya lagstiftningen som började den 1 juli, säger Bo Ericsson, vd för SFVF.

Även om arbetsgivaren tycker att han/hon har informerat och den anställde intygar att han/hon har tagit del av information gällande regler för personalliggare, undgår arbetsgivaren inte sitt ansvar.

– Detta är en arbetsledningsfråga, det vill säga att det faller på arbetsgivaren att ha kontroll över att det fungerar, säger Ericsson.

Om någon missar att stämpla in eller ut, då får arbetsgivaren ge den anställde en varning och den bör ske skriftligt. Vid den andra eller fler missar föreligger det en saklig grund för uppsägning. Att man genom ett avtal för över ansvaret/böterna går inte.

– Möjligtvis om man hittar en modell som godkännes av den fackliga organisationen kan man kanske få ut en del – men inte bara genom en överenskommelse med den anställde, säger Bo Ericsson.