08-519 475 10 info@sfvf.eu

Transportstyrelsen har gjort förändringar i intygsförfarandet för gasfordon efter alla remissvar. De som får utfärda och utföra kontrollen av gasutrustning är fordonstillverkaren, företag som har verksamhet inom efterkonvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

– I korthet kan man säga att det är Konsumenttjänstlagens paragraf 4 som gäller. Det betyder att den som utför kontrollen skall ha utbildning på gasfordon och dess utrustning, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

– Nu håller vi på att göra ett testprotokoll som vi stämmer av med Transportstyrelsen. Vi utgick från att myndigheten skulle ta fram ett protokoll, men har nu fått veta att det inte kommer att ske. Protokollet finna att ladda ned i det här nyhetsbrevet och kommer därefter att läggas ut på vår hemsida så alla Sveriges verkstäder får tillgång till intyget, säger Bosse.

Här kan du hämta testprotokollet.

SFVF testprotokoll täthet gasfordon.

Så här skriver Transportstyrelsen om förändringarna när det gäller kontroll av gastankar och övriga bränslesystem för gasfordon: Intyg av gasfordon och gastankar.